Cat Tinh Bao Hy

  $15.20
  Qty:

  Cát Tinh Báo Hỷ

  English Title: The Legend of Master Chan

  Item Description: Total 10 DVDs. 

  Thể Loại: Cổ Trang, do TVBI thực hiện.

  Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Ôn Thiệu Luân, Châu Hải Mi....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.