Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Sat Da Than Tham (Retail)

*Sắt Đá Thần Thám* (Retail)

English Title: Hard Boiled

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuật Phát, Lương Triễu Vĩ, Mao Tuần Quân....

$2.50
Anh Hung Ban Sac 1,2,3 (PhimLe) (Retail)

*Anh Hùng Bản Sắc* (Retail)

English Title: A Better Tomorrow

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 03 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 03 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Địch Long, Trương Quốc Vinh....

$7.50
Dong Ho Xac Uop (Retail)

*Dòng Họ Xác Ướp* (Retail)

English Title: Mr Vampire Sage

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Phim Ma, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Ngọ Mã, Lý Lệ Tiên, Tiền Gia Lạc, Nguyên Huê....

$2.50
Than Bai 2

*Thần Bài 2* (Retail)

English Title: God Of Gambler 2

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hòa, Trương Mẫn, Trần Pháp Dung....

$2.50
Sanh Tu Quyen Toc (Retail)

*Sanh Tử Quyền Tốc* (Retail)

English Title: Fist Power

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Triệu Văn Trác, Lê Tư, Huỳnh Thư Sinh....

$2.50
Nhung Ngay Trong Xa Hoi Den (Retail)

*Những Ngày Trong Xã Hội Đen* (Retail)

English Title: Triads: The Inside Story

 

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Diễn Viên: Châu Nhuận Phát....

$2.50
Nguc Tu Phong Van 1,2 (Retail)

*Ngục Tù Phong Vân 1,2* (Retail)

English Title: Prison on Fire 1&2

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 02 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 02 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Lương Gia Huy....

$5.00
Thieu Lam Hoa Ky (Retail)

*Thiếu Lâm Hoa Kỳ* (Retail)

English Title: Treasure Hunt

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Ngô Thiện Liên, Tần Hán....

$2.50
No Giang Ho (Retail)

*Nợ Giang Hồ* (Retail)

English Title:

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa, Lưu Gia Linh, Vạn Tử Lương....

$2.50
Anh Hung Hao Han (Retail)

*Anh Hùng Hảo Hán* (Retail)
 

English Title: Magic Hero

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Vạn Tử Lương, Lưu Đức Huê....

$2.50
Trang Su Xao Quyet (Retail)

*Trang Sư Xảo Quyệt* (Retail)

English Title: Lawyer Lawyer

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Tinh Trì...

$2.50
Thanh Tinh (Retail)

 *Thánh Tình"* (Retail) 

 

English Title: "The Magnificent Scoundrels"

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Hài, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Tan Luc Dinh Ky (Retail)

*Tân Lục Đỉnh Ký* (Retail)
 

English Title: Loyal Tramp 1, 2

Item Description: Complete Set 02 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 2 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Thành Hà, Châu Tinh Trì, Khưu Thục Trinh, Lưu Tùng Nhơn, Ôn Thiệu Luân....

$5.00
Anh Hung Than Tuong (Retail)

*Anh Hùng Thần Tượng* (Retail)
 

English Title: My Hero

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì, Lâm Tuấn Hiền, Thành Khuê An, Bạch An Ni, Lương Gia Nhân, Dương Quần....

$2.50
Vo Quit Day Mong Tay Nhon (Retail)

Vỏ Quít Dày Móng Tay Nhọn (Retail)
 

English Title: Curry And Pepper

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.  Subtilte English/Chinese

 

 

Starring:  Châu Tinh Trì, Trương Học Hửu, Bát An Lê, Tăng Trí Vĩ....

$2.50
Vua Hai Kich (Retail)

*Vua Hài Kịch* (Retail)
 

English Title: King Of Comedy

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Trang Nguyen To Khat Nhi (Retail)

* Trạng Nguyên Tô Khất Nhi* (Retail)

English Title: King Of Beggar

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì, Trương Mẫn, Ngô Mạnh Đạt....

$2.50
Xam Xu Quan (Retail)

*Xẩm Xử Quan* (Retail)

English Title: Justice My Foot

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Tinh Trì, Mai Diễm Phương, Ngô Mạnh Đạt...

$2.50
Quan Xam Loc Coc (Retail)

*Quan Xẩm Lốc Cốc* (Retail)

English Title: Justice My Foot 2

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt...

$2.50
Tan Tinh Vo Mon (Retail)

Tân "Tinh Võ Môn"* (Retail) 

 

English Title: "Fist Of Fury 1991"

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Per Page      21 - 40 of 131