Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Nhan Chung (Retail)

*Nhân Chứng* (Retail)

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 01 DVD-Retail. 

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Hành Động, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tạ Đình Phong, Trương Gia Huy...

$2.50
Nang Thien Su (Retail)

*Nàng Thiên Sư* (Retail)

English Title: The Attractive One

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Dung Tố Nhi, Đỗ Văn Trạch....

$2.50
Tram Nam Hanh Phuc (Retail)

*Trăm Năm Hạnh Phúc* (Retail)

English Title: Love For All Seasons

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Xã Hội , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Cổ Thiên Lạc, Trịnh Tư Vân....

$2.50
Vua Han Chau (Retail)

*Vua Hàn Châu* (Retail)

English Title: The Lord of Hangzhou

 

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$2.50
Ngan Nhan Cham (Retail)

*Ngàn Nhân Chẳm* (Retail)

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Vương Tố Hiền, Tiền Tiểu Hào, Vương Vũ, Vương Tiểu Phụng...

$2.50
Giai Nhan Xau Xi (Retail)

*Giai Nhân Xấu Xí* (Retail)

English Title: The Irresistible Piggies

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Phùng Đức Luân, Lý Gia Hân, Trần Tiểu Xuân....

$2.50
Tien Hac Than Tram (Retail)

*Tiên Hạc Thân Trâm* (Retail)

English Title: The Magic Crane

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lương Kiều Vĩ, Lưu Tùng Nhân, Từ Thiếu Cường...

$2.50
Phuong The Ngoc 1,2 (Retail)

*Phương Thế Ngọc 1,2* (Retail)

English Title:

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 02 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 02 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Liên Kiệt, Triệu Văn Trắc, Lý Gia Hân, Phùng Bửu Bửu....

$5.00
Vay Binh (Retail)

*Vay Binh* (Retail)

English Title: Set to Kill

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Huỳnh Thảo Nhiên, Tạ Linh, Ngô Gia Long....

$2.50
Hac Bao Thien Ha (Retail)

*Hắc Báo Thiên Hạ* (Retail)

English Title: The Black Panther Warriors

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Thanh Hà, Đặng Quanh Vinh, Lương Gia Huy, Nhiệm Đạt Huê, Trương Vĩ Kiện....

$2.50
Trang Si Doc Thu (Retail)

*Hắc Báo Thiên Hạ* (Retail)

English Title: One Arm Hero

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Đỗ Thiếu Tân, Diệp Toàn Chân, Viên Khiết Dinh, Lý Lệ Lệ....

$2.50
Nhu Dao Long Ho Bang (Retail)

*Nhu Đạo Long Hổ Bảng* (Retail)

English Title: Throw Down

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy....

$2.50
Truy Nhat (Retail)

*Truy Nhật* (Retail)

English Title: A Chinese Legend

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Mẫn, Trương Mạn Ngọc, Vương Tố Hiền....

$2.50
Than Kinh Dao va Phi Thien Mieu (Retail)

*Thần Kinh Đao và Phi Thiên Miêu* (Retail)

English Title: A Chinese Legend

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Học Hữu, Trương Mạng Ngọc, Lương  Gia Huy, Lâm Chi Vĩnh....

$2.50
Tieu Ly Phi Dao (Phimle) (Retail)

*Tiểu Lý Phi Đao* (Retail)

English Title: The Legend of the flying swordsman

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Vương Kiệt, Lê Tư, Thiên Diệp Phán Nhất, La Phung Hạ...

$2.50
Thanh Bip Vo Danh Tieu Tu (Retail)

*Thánh Bịp Vô Danh Tiểu Tử* (Retail)

English Title: My name is nobody

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Gia Huy, Thư Kỳ, Vương Trinh, Trương Mẫn....

$2.50
Trung Hoa Bip Vuong (Retail)

*Trung Hoa Bịp Vương* (Retail)

English Title: Conam In Tokyo

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc, Chung Lê Đê,  Chu An....

$2.50
Tieu Ngao Giang Ho (PhimLe) (Retail)

*Tiếu Ngạo Giang Hồ* (Retail)

English Title: Swordman

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Hứa Quan Kiệt, Trương Học Hữu, Diệp Đồng, Trương Mẫn....

$2.50
Ngu Phuc Tinh (Retail)

*Ngũ Phúc Tinh* (Retail)

English Title: Winner & Loosers

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jackie Chan, Hồng Kim Bảo, Chung Sở Hồng....

$2.50
Tinh Yeu Ven Toan (Retail)

*Tinh Yêu Vẹn Toàn* (Retail)

English Title: Clixir of Love

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Dương Thiên Hoa, Nhiệm Hiền Tề, Chung Trấn Đào....

$2.50
Per Page      61 - 80 of 131