Xã Hội

Sort By:  
Trinh Tham Bao Hiem (Retail)

* Trinh Thám Bảo Hiểm* (Retail)

English Title: ''Loving Insurance Of Dream Detective''

Item Description: Total 12 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Tử Hoa, Lam An Kinh, Ly Oai, Ly Giai Lam....

$18.50
Diet Ma Hiep Dao (Retail)

* Diệt Ma Hiệp Đạo* (Retail)

English Title: ''Vampire Expert II''

Item Description: Total 25 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 25 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Văn Long, Lâm Chánh Anh, Từ Thiếu Cường, Văn Tùng Nhân, Thương Thiên Nga, Mạnh Hải...

$39.50
Ma Dao Tranh Ba (Retail)

* Ma Đạo Tranh Bá* (Retail)

English Title: ''Vampire Expert''

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Chánh Anh, Từ Thiếu Cường, Văn Tùng Nhân, Vương Thư Kỳ...

$20.50
Khu Ta Diet Ma 2 (Retail)

* Khu Tà Diệt Ma 2* (Retail)

English Title: ''My Date with the Vampire 2''

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Ý Vân, Dương Cung Như, Nhiệm Đạt Huê, Duẫn Thiêu Chiêu...

$32.00
Khu Ta Diet Ma (Retail)

* Khu Tà Diệt Ma* (Retail)

English Title: ''My Date with the Vampire''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Ý Vân, Dương Cung Như, Trần Khải Thái, Đỗ Văn Trạch, Trân Vĩ, Duẫn Thiêu Chiêu...

$16.00
20 Nam Trung Phung (DVD9-Retail)

20 Năm Trùng Phùng (DVD9-Retail)

English Title: "Detective Chen Xu "

Item Description: Total 05 DVD9-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% uncompressed  DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp]

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 Starring: Vũ Vinh Quang, Trần Long, Ngộ Mã, Cam Đình Đình, Lưu Mục....

$15.00
Thieu Lam Vo Lan (DVD9-Retail)

*Thiếu Lâm Võ Lan* (DVD9-Retail)

English Title: Days in Shaolin

Item Description: Total 05 DVD9-Retail. 

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

 PHIM HAY - ĐẶC BIỆT - MỜI MUA XEM

Diễn Viên: Nguyen Hoa, Tran Son Thong, Duong Van Long,Lieu Khai

$15.00
Nguoi Hung Dao Binh Chau (DVD9-Retail)

*Người Hùng Đảo Bình Châu*(DVD9-Retail)

English Title: "Rural Hero "

Item Description: Total 05 DVD9-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% uncompressed  DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp]

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 Starring: Lữ Tụng Hiền, Quách Tấn An, Tuyên Huyên, Hải Tuấn Kiệt....

$15.00
Bac Dau Song Hung (DVD9-Retail)

*Bắc Đẩu Song Hùng* (DVD-9 Retail)

English Title: "Angles and Devils"

Item Description: Total 05 DVD-9. Double Layer 8X 8.5GB DVD+R

Thể Loại: Xã Hội , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-9 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ, Nhâm Đạt Huê....

$15.00
Hoang Pho Khuynh Tinh (DVD9-Retail)

*Hoàng Phố Khuynh Tình* (DVD9- Retail)

English Title: "Remembrance"

Item Description: Total 05 DVD9-Retail. Double Layer 8X 8.5GB DVD+R

Thể Loại: Xã Hội , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9- Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Trí Sâm, Quách Khả Dinh, Thiệu Trọng Hạnh, Trương Phượng Ni, Châu Tĩnh, Hồng Triệu Phong....

$12.50
Ke Hoach A (DVD9-Retail)

*Kế Hoạch A* (DVD9-Retail)

English Title: "Project A''

Item Description: Total 07 DVD9-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD9-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Vệ Kiện, Đàm Diệu Văn, Chung Hân Đồng, Trần Vĩ, Nguyên Thu, Vương Tinh, Lương Gia Nhân, Ngô Hạo Khang.....

$16.50
Diep Van (HD Remux)
Diệp Vấn (HD Remux)
English Title:  Ip Man
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 47 tập.
 
Thể Loại: Võ Thuật do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$19.00
Nu Quyen Bao Chi Lam (HDRemux)

Nữ Quyền Bảo Chi Lâm (HDRemux)

English Title: Grace of Fire

Item Description: Trọn bộ 08 DVD-Retail gồm 32 Tập.
Thể Loại: Võ Thuật Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$10.00
Thi Tran Tam Nguyen (Retail)

Thị Trấn Tam Nguyên (Retail)

English Title: Life in Sanyuan County

Item Description: Total 14 DVD-Retail. Trọn Bộ 106 Tập

Thể Loại: Võ Thuật, doTrung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$23.00
Thiet Ma Phuc Thu (Retail)

Thiết Mã Phục Thù (Retail)

English Title: A Fistful of Stances

Item Description: Total 13 DVD-Retail. Trọn Bộ 25 Tập

Thể Loại: Võ Thuật, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.00
Thieu Lam Tang Binh (DVD9-Retail)

Thiếu Lâm Tăng Binh (DVD9-Retail)

English Title: The Shaolin Warrior 2009

Item Description: Total 05 DVD9-Retail. Trọn Bộ 34 Tập

Thể Loại: Kiếm Hiệp, doTrung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$12.00
Hoang Phi Hung Va My Nhan (DVD9-Retail)

Hoàng Phi Hùng Và Mỹ Nhân (DVD9-Retail)

English Title: The Kung Fu Master Wong Fei Hung

Item Description: Total 05 DVD9-Retail. Trọn Bộ 33 Tập

Thể Loại: Võ Thuật, doTrung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$12.00
Canh Ty Phong Van (Retail)

Canh Túy Phong Vân (Retail)

English Title: Legend of Years Gengzi

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Võ Hiệp , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% compressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

$11.00
Thieu Nien Phuong The Ngoc (Retail)

Thiếu Niên Phương Thế Ngọc (Retail)

English Title: Young Master of Shaolin

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.00
Phuong The Ngoc (Retail)

Phương Thế Ngọc (Retail)
English Title: Hero of The Time

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.00
Per Page      41 - 60 of 268