Xã Hội

Sort By:  
Thieu Lam Vinh Xuan Quyen (Retai)

Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền (Retail)

English Title: The Formidable Lady From Shaolin

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Võ Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.00
Tinh Vo Bai Thuong Hai (Retail)

Tinh Võ Bãi Thượng Hải (Retail)

English Title: Men & Legends

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.00
Dong Phuong Ba Chu (Retail)

Đông Phương Bá Chủ (Retail)

English Title: East Hegemon

Item Description: Total 12 DVD-Retail.

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$19.00
Trung Hoa Anh Hung (Retail)

Trung Hoa Anh Hùng (Retail)

English Title: The Legend of Hero

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$32.00
Su Vuong Chi Vuong (Retail)

Sư Vương Chi Vương (Retail)

English Title: Super Stuntman

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$24.00
Ngu Dai Cao Thu (Retail)

Ngũ Đại Cao Thủ (Retail)

English Title: Five Disciples of Master Wang

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.00
Khang Nhat Anh Hung (Retail)

Kháng Nhật Anh Hùng (Retail)

English Title: Hero City

Item Description: Total 17 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$28.00
Nhiet Huyet Nam Nhi (Retail)

Nhiệt Huyết Nam Nhi (Retail)

English Title: The Fist

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

$16.00
Gian Nhan That The (Retail)

Gian Nhân Thất Thế (Retail)

English Title: Men Don't Cry

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.00
Hong An Thai Cuc Quyen (Retail)

Hồng Ân Thái Cực Quyền (Retail)

English Title: Master of Tai Chi

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.00
Thieu Lam Ngu Trang Si (Retail)

Thiếu Lâm Ngũ Tráng Sĩ (Retail)

English Title: Five Heroes From Shaolin

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$24.00
Vo Thap Nuong (Retai)

Võ Thập Nương (Retail)

English Title: Love At First Fight

Item Description: Total 06 DVD-Retail.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.00
Hoac Nguyen Giap (Retail)

Hoắc Nguyên Giáp (Retail)

English Title: Huo Yuan Jia

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.20
Tinh Vo Tran Chan (Retail)

Tinh Võ Trần Chân (Retail)

English Title: Chen Zhen

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Võ Thuật, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.00
Ben La Cong Ly (HD Remux)

Bên Lề Công Lý (HD Retail)

English Title: The Other Truth
Item Description: Total 08 DVDs-Retail.
Thể Loại: Xã Hội Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$13.20
Doi Phap Ly Tien Phong 3 (Retail)

Đội Pháp Lý Tiên Phong III (Retail)

English Title: Forensic Heroes
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail.
 
Thể Loại: Hành Động do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$13.20
Toa An Cong Ly (HD Remux)

Tòa Án Công Lý (HD Remux)

English Title: Ghetto Justice
Item Description: Total 05 DVDs-Retail.
Thể Loại: Xã Hội Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video  Quality [Hình ảnh rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$8.50
Hoc Truong Mat Canh (HDRemux)

Học Trường Mật Cảnh (HDRemux)

English Title: Yes Sir! Sorry Sir

Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
Thể Loại: Xã Hội Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$13.20
Vong Day Cam Do (Retail)

Vòng Dây Cám Dỗ (Retail)

English Title: Links To Temptation

Item Description: Total 10 DVDs-Retail. Trọn Bộ 20 Tập 

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  Language. English Subtitle
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Phap Luat Vo Hinh (HDRemux)

Pháp Luật Vô Hình (HDRemux)

English Title:  Gun Metal Grey
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 29 tập
Thể Loại: Hành Động, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$16.50
Per Page      81 - 100 of 268