Xã Hội

Sort By:  
Cuoc Dieu Tra Di Thuong (HDRemux)

Cuộc Điều Tra Dị Thường (HDRemux)

English Title: Twilight Investigation
Item Description: Trọn bộ 05 DVD-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Hành Động Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$8.50
Thuat Doc Tam (Retail)

Thuật Đọc Tâm (Retail)

English Title: Every Move You Make
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 tập
Thể Loại: Hành Động, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$16.50
Vu An Bi An (HD Remux)

Vụ Án Bí Ẩn (HD Remux)

English Title: The Mysteries of Love

Item Description: Total 08 DVD-Retail. Trọn Bộ 24 Tập

Thể Loại: Hành Động, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.20
Phut Lam Chung (Retail)

Phút Lâm Chung (Retail)

English Title: Coming Lies

Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 Tập

Thể Loại: Hành Động, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tham Tu Than Tham (Retail)

Thám Tử Thần Thám (Retail)

English Title: To Catch The Uncatchable

Item Description: Total 06 DVD-Retail.

Thể Loại: Trinh Sát, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.50
Tinh Bao Hinh Su (Retail)

Tình Báo Hình Sự (Retail)

English Title: C.I.B. Files

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động Trinh Sát, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Nu Hon Nghiep Chuong (Retail)

Nụ Hôn Nghiệp Chướng (Retail)

English Title: Ambiton

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Ve Tu Ly Truyen Ky (Retail)

Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (Retail)

English Title: The "W" Files

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.00
Thuy Hu Vo Gian (Retail)

Thủy Hử Vô Gian (Retail)

English Title: Shaden of Truth

Item Description: Total 06 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.50
Hanh Dong Dac Vu (Retail)

Hành Động Đặc Vụ (Retail)

English Title: The Brink of Law

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.50
Hoc Canh Di Tuan (Retail)

Học Cảnh Đi Tuần (Retail)

English Title: On The First Beat

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.00
Luc Luong Hai Quan (Retail)

Lực Lượng Hải Quan (Retail)

English Title: A Matter Of Customs

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Phuong Hoang Dac Canh (Retail)

Phượng Hoàng Đặc Cảnh (Retail)

English Title: Lady Super Cops

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Doi Phap Ly Tien Phong (Retail)

Đội Pháp Lý Tiên Phong (Retail)

English Title: Forensic Heroes

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$19.50
Doi Phap Ly Tien Phong 2 (Retail)

Đội Pháp Lý Tiên Phong 2 (Retail)

English Title: Forensic Heroes 2

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.00
Diep Anh Nguy Tinh (Retail)

Điệp Ảnh Ngụy Tình (Retail)

English Title: Misleading Track

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Truy Lung Tam Tich (Retail)

Truy Lùng Tâm Tích (Retail)

English Title: Summer Heat

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tri Dung Canh Gioi (Retail)

Trí Dũng Cảnh Giới (retail)

English Title: Vigilante Force

Item Description: Total 08 DVDs - Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs- Retail 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$8.50
Doi Chien Phan Nghich (Retail)

Đội Chiến Phản Nghịch (Retail)

English Title: Devil's Blues

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tam Nu Thien Su Vo Danh (Retail)

Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh (Retail)

English Title: Angles of Mission

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$8.50
Per Page      101 - 120 of 268