Hàn Quốc

Sort By:  
Thao Go Oan Tinh (HD Remux)
Tháo Gỡ Oan Tình (HD Remux)
English Title: Arang Magistrate Story
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

 

$15.50
Bi Mat Cuoc Doi (HD Remux)

Bí Mật Cuộc Đời (HD Remux)

English Title: The Secret of Birth
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 18 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
De Quoc Hoang Kim (HD Remux)

Đế Quốc Hoàng Kim (HD Remux)

English Title: Empire of Gold
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Niem Mo Uoc (HD Remux)
Niềm Mơ Ước (HD Remux)
English Title: Cheongdamdong Alice
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Tinh Yeu Oi Xin Dung Lai (HD Remux)
Tình Yêu Ơi Xin Dừng Lại (HD Remux)
English Title: That Winter The Wind Blows
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Danh Y Tran Hach (HD Remux)
Danh Y Trần Hách (HD Remux)
English Title: Dr. Jin
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 22 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Lam Nghe Lo Nghiep (Retail)
Lầm Nghề Lỡ Nghiệp(Retail)
English Title: Doctor Stranger
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.00
Chung Tinh Khac Y (Retail)
Chung Tình Khác Ý(Retail)
English Title: Doctor Stranger
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.00
Ngoi Sao Duyen Kiep (Retail)
Ngôi Sao Duyên Kiếp(Retail)
English Title: The Man Came from the Stars
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 21 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.00
Luat Phap Vo Tinh (Retail)
Luật Pháp Vô Tình(Retail)
English Title: I Can Hear Your Voice
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 18 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Dai Phong Thuy (Retail)
Đại Phong Thủy (Retail)
English Title:  The Great Seer
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 35 tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

$18.50
Tuyet Dinh Danh Vong (Retail)

Tuyệt Đỉnh Danh Vọng(Retail)

English Title: The King of Dramas
Item Description: Trọn bộ 09 DVDs-Retail gồm 18 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$14.00
Mat Na Thuy Tinh (Retail)

Mặt Nạ Thủy Tinh(Retail)

English Title: Glass Mask
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 122 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$39.50
Thien Tai Quyen Ru (Retail)

Thiên Tài Quyến Rũ(Retail)

English Title: Advertising Genius Lee Tae Baek
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Chinh Phuc Cuoc Doi (Retail)

Chinh Phục Cuộc Đời(Retail)

English Title: Salary Man
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 22 Tập.
 
Thể Loại: Hành Động do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Thien Tai Bac Phan (Retail)

Thiên Tài Bạc Phận(Retail)

English Title: Five Fingers
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$15.50
Bai Hat Cho Em (Retail)

Bài Hát Cho Em(Retail)

English Title: The Ultimate Audition
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 14 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$8.00
Tinh Va Tien (Retail)

 Tình Và Tiền(Retail)

English Title: Can Love Become Money
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.00
Chang Trai Doc Than Quyen Ru (Retail)

Chàng Trai Độc Thân Quyến Rủ(Retail)

English Title: Bachelor's Vegetable Store
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Yeu Va Han (Retail)

Yêu và Hận (Retail)

English Title: Giant
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 60 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$32.00
Per Page      41 - 60 of 215