Xã Hội

Dạng Tape (VHS) chuyển sang DVD.
Sort By:  
Ai Tinh Tay Ba
*Ái Tình Tay Ba*Phim cũ
Love In Triangle
Item Description: Total 06 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Ngô Trấn Vũ, Mao Xuân Quân, Ôn Thiệu Luân, Thiệu Mỹ Kỳ, Lô Uyễn Ân, Vương Vĩ, Trương Phụng Nhi, Cao Hùng...

$9.50
Liet Hoa An Tinh
*Liệt Hỏa Ân Tình*Phim cũ
HearstStrings
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Quách Phú Thành, Lê Tư, Trịnh Hạo Nam, Viên Khiết Dinh, Vương Thư Kỳ, Huỳnh Cảm Sanh...

$11.00
Than Tham Ly Ky

*Thần Thám Lý Kỳ*

English Title:  "Old Time Buddy To Catch A Thief"

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:La Gia Lương, Lâm Gia Đồng, Trương Khả Di, Ngô Ý Lợi, Tuyết Ni, Huỳnh Trí Hiền, Đằng Lệ  Minh, Lâm Hiểu Phong

$14.00
Hinh Canh Quoc Te

*Hình Cảnh Quốc Tế*

English Title: ''Interpol 1''

Item Description: Total 04 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 04 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phương Trung Tín, Lưu Tùng Nhân, Quan Lệ Kiệt, Đặng Tùy Vân, Từ Thiếu Cường, Lư Huệ Quang...

$6.50
Hong Phan Giai Nhan

* Hồng Phấn Giai Nhân *

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do HK thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

  

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trần Ngọc Liên, Mạch Đức La, Vương Hiệp, Bạch Tuyết, Lộc Phong......

$12.50
Ton Tu

*Tôn Tử*

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Sư Tiểu Hồng, Dương Hồng Võ, Lý Hồng Thao, Trần Kiếm Nguyệt, Kim Ngọc Đình, Quách Tiêu Trân.....

$14.00
Bung No

*Bùng Nổ*

English Title: ''Outburst''

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ôn Thiệu Luân, Ngô Khải Hoa, Tuyên Huyền, Thành Khuê An, Trương Phụng Ni, Ngô Gia Lạc....

$14.00
Chap Hanh Mat Linh

*Chấp Hành Mật Lịnh*

English Title: ''Mission In Trouble''

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: To Tai Yu, Ti Lung, Yoyo Mung Ka Wai, Ken Lo, Waise Lee, Maggie Q....

$17.00
Doi Chong Te Nan

*Đội Chống Tệ Nạn*

English Title: ''Crimes Of Passion''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Quách Khả Doanh, Ngụy Tuấn Kiệt, Lưu Cẩm Linh, Khang Hoa, Than Doanh Doanh, Chung Tuệ Nghi....

$12.50
Hac Bang

*Hắc Băng*

English Title: ''Black Ice''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Wang Zhi Wen, Jiang Wen Li, Liu Jiao Xin, Hou Kun....

$12.50
Cau Chuyen Canh Sat

*Câu Chuyện Cảnh Sát*

English Title: ''True Heroes''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lý Minh Thuận, Quách Phi Lệ, Ngô Tấn Vũ, Lâm Tướng Bình....

$15.50
Nhan Vat Nguy Hiem

*Nhân Vật Nguy Hiểm*

English Title: ''The Danger Encounter''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$18.50
Dac Canh Phi Long

*Đặc Cảnh Phi Long*

English Title: ''Police Special Force''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hồng Kim Bảo, Phạm Băng Băng, Hồng Thiên Chiếu....

$18.50
Lenh Truy Na

*Lệnh Truy Nả*

English Title: ''I Can't Accept Corruption''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cổ Thiên Lạc, Trương Triệu Huy, Trần Pháp Dũng, Viên Khiết Oanh, Hà Bảo Sinh, Trường Ngọc San....

$12.50
Vu An Hinh Su IV

*Vụ Án Hình Sự IV*

English Title: ''Defective Investigation Files IV''

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Cẩm Hồng, Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Xa Thi Man, Thiệu Mỹ Kỳ, Lý San San...

$29.50
Vu An Hinh Su 3

*Vụ Án Hình Sự III*

English Title: ''Defective Investigation Files III''

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dao Dai Vu, Quach Kha Doanh ,Luong Vinh Trung, Trần Pháp Dung, Liêu Khải Trí, Dương Uyển Nghi....

$23.00
Vu An Hinh Su 2

*Vụ Án Hình Sự II*

English Title: ''Defective Investigation Files II''

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dao Dai Vu, Quach Kha Doanh ,Luong Vinh Trung , To Ngoc Hoa....

$20.00
Vu An Hinh Su

*Vụ Án Hình Sự*

English Title: ''Defective Investigation Files''

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dao Dai Vu, Quach Kha Doanh ,Luong Vinh Trung , To Ngoc Hoa....

$11.00
Ho So Trinh Sat

*Hồ Sơ Trinh Sát*

English Title: ''Mystic Defective Files''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đào Đại Vũ, Huỳnh Nhật Huê, Lý San San, Lương Vinh Trung, Thi Niệm Từ, Diệp Bội Văn....

$12.50
Thien Dia An Tinh

*Thiên Địa Ân Tình*

English Title: ''Cold Blood Warm Heart''

Item Description: Total 22 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 22 DVD-R 100% compressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, La Gia Lương, Trương Trí Lâm, Cổ Thiên lạc....

$35.00
Per Page      41 - 60 of 169