Xã Hội

Dạng Tape (VHS) chuyển sang DVD.
Sort By:  
Nhan Vat Nguy Hiem

*Nhân Vật Nguy Hiểm*

English Title: ''The Danger Encounter''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$18.50
Dac Canh Phi Long

*Đặc Cảnh Phi Long*

English Title: ''Police Special Force''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hồng Kim Bảo, Phạm Băng Băng, Hồng Thiên Chiếu....

$18.50
Lenh Truy Na

*Lệnh Truy Nả*

English Title: ''I Can't Accept Corruption''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cổ Thiên Lạc, Trương Triệu Huy, Trần Pháp Dũng, Viên Khiết Oanh, Hà Bảo Sinh, Trường Ngọc San....

$12.50
Vu An Hinh Su IV

*Vụ Án Hình Sự IV*

English Title: ''Defective Investigation Files IV''

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Cẩm Hồng, Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Xa Thi Man, Thiệu Mỹ Kỳ, Lý San San...

$29.50
Vu An Hinh Su 3

*Vụ Án Hình Sự III*

English Title: ''Defective Investigation Files III''

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dao Dai Vu, Quach Kha Doanh ,Luong Vinh Trung, Trần Pháp Dung, Liêu Khải Trí, Dương Uyển Nghi....

$23.00
Vu An Hinh Su 2

*Vụ Án Hình Sự II*

English Title: ''Defective Investigation Files II''

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dao Dai Vu, Quach Kha Doanh ,Luong Vinh Trung , To Ngoc Hoa....

$20.00
Vu An Hinh Su

*Vụ Án Hình Sự*

English Title: ''Defective Investigation Files''

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dao Dai Vu, Quach Kha Doanh ,Luong Vinh Trung , To Ngoc Hoa....

$11.00
Ho So Trinh Sat

*Hồ Sơ Trinh Sát*

English Title: ''Mystic Defective Files''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đào Đại Vũ, Huỳnh Nhật Huê, Lý San San, Lương Vinh Trung, Thi Niệm Từ, Diệp Bội Văn....

$12.50
Thien Dia An Tinh

*Thiên Địa Ân Tình*

English Title: ''Cold Blood Warm Heart''

Item Description: Total 22 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 22 DVD-R 100% compressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, La Gia Lương, Trương Trí Lâm, Cổ Thiên lạc....

$35.00
Thien Dia Hao Tinh

*Thiên Địa Hào Tình*

English Title: ''Secret of The Heart''

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Cẩm Hồng, La Gia Lương....

$20.00
Diep Vu Mat Tham

*Điệp Vụ Mật Thám*

English Title: ''The Shadow Mission''

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lý Nam Tinh, Trần Thiên Văn, Lâm Huệ Thiền, Tiết Tú Sang....

$11.00
Dac Kich Than Tham

*Dặc Kích Thần Thám*

English Title: ''The Under-Cover Story''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Nhâm Đạt Huê, Khưu Thục Trinh, Trương Thiệu Huy, Cung Từn Ân....

$18.50
Diep Chien

*Điệp Chiến*

English Title: ''Spy War''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$12.50
10 Ngay 10 Dem

*10 Ngày 10 Đêm*

English Title: ''Ten days Ten Nights''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vưu Dũng, Thi Kinh Minh, Phàn Diệc Mẫn, Trương Đông Thăng, Lý Nhân Nghĩa ....

$12.50
Khung Bo Ky An

*Khủng Bố Kỳ Án*

English Title: ''HK Crime Files''

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cao Hùng, Ngô Đại Dung...

$14.00
Doi Bao Ve Nhan Chung

*Đội Bảo Vệ Nhân Chứng*

English Title: ''Deadly Protection''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vương Hỷ, Phổ Minh Hiền, Than Bảo Như, Huệ Anh Hồng ....

$12.50
Doi Chong Toi Pham

*Đội Chống Tội Phạm*

English Title: ''Anti- Crime Squad''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Hạo Dân, Thiệu Mỹ Kỳ, Lê Diệu Tường, Ngô Nghị Tướng, Tô Ngọc Hoa, Hà Vận Thi ....

$12.50
Ho So Bi An

*Hồ Sơ Bí Ẩn*

English Title: ''Mystery Files''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: La Lạc Lâm, La Gia Lương, Trương Khả Di, Trương Gia Huy, Nguy Tuấn Kiệt, Lễ Quan Kiệt ....

$12.50
Ho So Toi Loi

*Hồ Sơ Tội Lổi*

English Title: ''The Crime Files''

Item Description: Total 03 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 03 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quan Lễ Kiệt, Chân Tử Đan, Hà Gia Lệ, Lý Thành Xương, Thái Quốc Khanh....

$4.50
Hung Tinh Ky An

*Hung Tình Kỳ Án*

English Title: ''To Get Unstuck In Time ''

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Trần Tuệ San, Đặng Kiện Hoàng, Giang Chỉ Ni, Hứa Thiêu Hùng, Thạch Tu ....

$12.50
Per Page      61 - 80 of 169