Xã Hội

Dạng Tape (VHS) chuyển sang DVD.
Sort By:  
Thien Dia Hao Tinh

*Thiên Địa Hào Tình*

English Title: ''Secret of The Heart''

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Cẩm Hồng, La Gia Lương....

$20.00
Thien Dia Vo Tinh

*Thiên Địa Vô Tình*

English Title: ''All Out of Love''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huynh Nhat Hoa, Ngo Ngi Tuong , Ha My Dinh ....

$15.50
Diep Vu Mat Tham

*Điệp Vụ Mật Thám*

English Title: ''The Shadow Mission''

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lý Nam Tinh, Trần Thiên Văn, Lâm Huệ Thiền, Tiết Tú Sang....

$11.00
Dac Kich Than Tham

*Dặc Kích Thần Thám*

English Title: ''The Under-Cover Story''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Nhâm Đạt Huê, Khưu Thục Trinh, Trương Thiệu Huy, Cung Từn Ân....

$18.50
Diep Chien

*Điệp Chiến*

English Title: ''Spy War''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$12.50
10 Ngay 10 Dem

*10 Ngày 10 Đêm*

English Title: ''Ten days Ten Nights''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vưu Dũng, Thi Kinh Minh, Phàn Diệc Mẫn, Trương Đông Thăng, Lý Nhân Nghĩa ....

$12.50
Khung Bo Ky An

*Khủng Bố Kỳ Án*

English Title: ''HK Crime Files''

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cao Hùng, Ngô Đại Dung...

$14.00
Dac Canh Uy Long

*Đặc Cảnh Uy Long*

English Title: ''Crime Fighters''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Y Kiện, Phương Trung Tín, Lương Bối Hồ, Âu Dương Vĩ ....

$12.50
Doi Bao Ve Nhan Chung

*Đội Bảo Vệ Nhân Chứng*

English Title: ''Deadly Protection''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vương Hỷ, Phổ Minh Hiền, Than Bảo Như, Huệ Anh Hồng ....

$12.50
Doi Chong Toi Pham

*Đội Chống Tội Phạm*

English Title: ''Anti- Crime Squad''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Hạo Dân, Thiệu Mỹ Kỳ, Lê Diệu Tường, Ngô Nghị Tướng, Tô Ngọc Hoa, Hà Vận Thi ....

$12.50
Doi Dieu Tra Liem Chinh

*Đội Điều Tra Liêm Chính*
 

English Title: ''ICAC Investigators 1998''

Item Description: Total 02 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 02 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Địch Long, Trương Triệu Huy, Lương Vinh Trung.....

$3.50
Ho So Bi An

*Hồ Sơ Bí Ẩn*

English Title: ''Mystery Files''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: La Lạc Lâm, La Gia Lương, Trương Khả Di, Trương Gia Huy, Nguy Tuấn Kiệt, Lễ Quan Kiệt ....

$12.50
Ho So Toi Loi

*Hồ Sơ Tội Lổi*

English Title: ''The Crime Files''

Item Description: Total 03 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 03 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quan Lễ Kiệt, Chân Tử Đan, Hà Gia Lệ, Lý Thành Xương, Thái Quốc Khanh....

$4.50
Hung Tinh Ky An

*Hung Tình Kỳ Án*

English Title: ''To Get Unstuck In Time ''

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Trần Tuệ San, Đặng Kiện Hoàng, Giang Chỉ Ni, Hứa Thiêu Hùng, Thạch Tu ....

$12.50
Nhan Vien Dieu Tra

*Nhân Viên Điều Tra*

English Title: ''The Criminal Investigator II''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Cẩm Hồng, La Gia Lương...

$15.50
Phi Ho Quan Anh

*Phi Hổ Quần Anh*

English Title: ''Fei Fu Kwan Ying ''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quan Lễ KIệt, Ân Tử Đan, Lâm Vĩ Kiên, Lý Uyển Hoa

$12.50
Ve Si

*Vệ Sĩ*

English Title: ''Ultra Proctection''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Bảo Di, Trần Diệu Anh, Trương Thiệu Huy, Mã Tuấn Vĩ, Ngô Khởi Lợi, Tăng Giang ....

$12.50
Trieu Phu Luu Manh

*Triệu Phú Lưu Manh*

English Title: ''The Feud of Two Brothers''

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Tử Lương, Lưu Gia Linh, Ngô Khải Hoa, Trịnh Du Linh...

$23.00
Canh Sat Hinh Su

*Cảnh Sát Hình Sự*

English Title: ''The Law Enforcers''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Trương Gia Huy, Viên Khiết Doanh....

$12.50
Bo Gia Quang Chau

*Bố Già Quảng Châu*

English Title: ''Guang Zhou Godfather''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cao Hùng, Huỳnh Cẩm Sanh....

$18.50
Per Page      61 - 80 of 169