Dieu Hung Tranh Bip

$11.50
Qty:

Điêu Hùng Tranh Bịp

English Title: Gamble's Dream

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Đánh Bài , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

Starring: Giang Hòa, Vạn Ý Vân, Trương Gia Huy, Dương Ngọc Mai, Duấn Thiên Chiếu....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.