Bip Ba Thien Ha (Retail)

$16.50
Qty:

Bịp Bá Thiên Hạ (Retail)

English Title: Gambling Online

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài , do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

StarringQuan Lễ Kiệt, Lương Bồi Linh, Lâm Vĩ, Quan Bao Huệ, Lạc Ứng Quân, Ngô Vịnh Hồng....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.