Nhat Den Nhi Do 1

$11.50
Qty:

Nhất Đen Nhì Đỏ

English Title: Who's The Winner

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Đánh Bài , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

StarringTrần Đinh Oai, Lữ Tụng Hiền, Vạn Ý Vân, Trương Gia Huy, Tần Phối, Cao Hùng....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.