Nhat Den Nhi Do 3 (Retail)

$16.50
Qty:

Nhất Đen Nhì Đỏ 3 - Độc Bá Thiên Hạ (Retail)

English Title: Who's the winner III

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

StarringNhâm Ðạt Hoa, Vạn Ỷ Vân, Thang Chấn Hiệp, Giang Hoa, Ngô Vinh Vi

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.