Nhat Den Nhi Do 4 (Retail)

$27.50
Qty:

Nhất Đen Nhì Đỏ 4 - Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ (Retail)

English Title: Who's the winner IV

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

StarringTạ Hiền, Mễ Tuyết, Lưu Tùng Nhân, Diệp Đồng, Dương Cung Như, Cao Hùng....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.