Nhat Den Nhi Do 7 (Retail)

$24.50
Qty:

Nhất Đen Nhì Đỏ 7 - Song Thiên Chí Tôn (Retail)

English Title: The Unbeatable III

Item Description: Total 15 DVDs- Retail.

Thể Loại: Đánh Bài , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVDs Retail 100% uncompressed Retail DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ

Audio: Vietnamese  language

Starring: Lý Nam Tinh, Trịnh Huệ Ngọc, Lý San San, Trịnh Ban Huy, Ngô Chân Vu....

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.