Thanh Bai (Retail)

  $2.50
  Qty:

  *Thánh Bài* (Retail)

  English Title: All For The Winner

  Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 01 DVD-R.

  Thể Loại: Đánh Bài, do TaiSeng thực hiện .

  Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese/Chinese Language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, Trương Mẫn, Ngô Quân Như....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.