Nguc Tu Phong Van 1,2 (Retail)

  $5.00
  Qty:

  *Ngục Tù Phong Vân 1,2* (Retail)

  English Title: Prison on Fire 1&2

  Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 02 DVD-R.

  Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

  Số Dĩa: 02 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese/Chinese Language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Châu Nhuận Phát, Lương Gia Huy....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.