Thu Kiem Tinh Hiep (Retail)

  $18.50
  Qty:

  Thư Kiếm Tình Hiệp (Retail)

  English Title: Love of A Swordsman

  Item Description: Total 11 DVD-R.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.