Phuoc Tinh Du Long (Retail)

  $8.50
  Qty:

  Phước Tinh Du Long (Retail)

  English Title: The Legend of Shek

  Item Description: Total 05 DVD-R.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.