Thai Binh Thien Quoc (Retail)

  $42.00
  Qty:

  *Thái Bình Thiên Quốc* (Retail)

  English Title: Twilight of a Nation

  Item Description: Total 27 DVD-R.

  Thể Loại: Lịch Sử , do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 27 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Lữ Lương Vĩ, Trần Mãn Nhi, Huỳnh Nhật Hoa, Đặng Thụy Vân, Âu Thoại Vĩ, Mao Thuần Quân...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.