Goi Than Ky An (Retail)

$13.50
Qty:

Gối Thần Kỳ Án (Retail)

English Title: A Pillow Case of Mystery

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Trần Diệu Anh, Tuyên Huyên, Tạ Thiên Hoa, Quãng Văn Tuấn ...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.