Suong Khoi Chon Kinh Thanh (Retail)

  $27.50
  Qty:

  * Sương Khói Chốn Kinh Thành* (Retail)

  English Title: ''Moment in Peking''

  Item Description: Total 18 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Tai Seng thực hiện .

  Số Dĩa: 18 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:

  Triệu Vĩ, Vương Cương, Phan Hồng, Quán Chấn Hải, Phạm Việt Minh, Trần Bảo Quốc, Hoàng Duy Đức...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.