Ben Dong Ben Tay (Retail)

  $15.50
  Qty:

  * Bên Đông Bên Tây* (Retail)

  English Title: ''When East Meets West''

  Item Description: Total 10 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Lý Tu Hiền, Ngô Đình Hân, Đổ Đình Hào, Lữ Tinh Tinh...

  • Availability: 1
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.