Sau Le Bong 2 - Uyen Quan (Retail)

  $14.00
  Qty:

  * Sầu Lẻ Bóng 2 - Uyển Quân* (Retail)

  Giấc Mộng nguyên tác Quỳnh Dao

  Item Description: Total 09 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Du Tiếu Phàm, Kim Tố Mai, Tú Nại Lân, Thi Vũ.....

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.