Ban Tinh Ca Mua Dong (Retail)

  $16.00
  Qty:

  *Bản Tình Ca Mùa Đông* [Retail]

  English Title: Winter Sonate

  Item Description: Total 10 DVD-Retail.

   

  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

  Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language Only

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Đây là một bộ phim rất hay của Hàn Quốc, không thể thiếu trong nhà của bạn.

  Starring: Bùi Dũng Tuấn, Thôi Trí Hữu, Phác Long Hà....

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.