Quan The Am

  $18.00
  Qty:

  Quan Thế Âm
  English Title: Goddess of Mercy

  Item Description: Total 12 DVDs.

  Thể Loại: Phật Giáo, do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 12 DVDs 100% Uncompressed DVD.

  Video: Hình Ảnh Khá Rõ  . Audio: Vietnamese  language

  Note:  Vì đây là phim củ, nên không thể không tránh khỏi tình trạng nhảy hình, mong quý khách thông cảm, phim rất hay và có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.