Lieu Trai Tap 2 (Retail)

  $33.50
  Qty:

  Liêu Trai Tập 2 (Retail)

  English Title: Dark Tales II

  Item Description: Total 20 DVD-R.

  Thể Loại: Truyền Thuyết , do Hồng Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Starring: Trần Hào Dân, Lương Tiểu Băng, Lưu Tụng Hiền, Mạch Thường Thanh...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.