Lieu Trai Luc Ky (Retail)

  $16.50
  Qty:

  Liêu Trai Lục Ký (Retail)

  English Title: Six Strange Tales Of Liao Zhai 2
  Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 40 Tập
  Thể Loại: Liêu Trai, do Trung Hoa thực hiện .
  Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
  Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

   

  Diễn Viên: Diệp Tuyền, Trần Hào Dân, Lưu Tuyết Hoa, Lưu Gia Huy...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.