Giac Mo Trieu Phu Cua Co Kim

$12.50
Qty:
Giấc Mơ Triệu Phú Của Cô Kim
English Title: Ms Kim's Million Dollars Quest
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim Hyun Ju, Ji Jin Hee, Kim Sung Ryung, Park Gun Hyung...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.