Van Hat Bai Tinh Ca

$12.00
Qty:
Vẫn Hát Bài Tình Ca
English Title: Crystal
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Kim Nam Hoo, Park Young Woo, Kang Jung Je, Lee Jing Young, Yeon Jeang Als

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.