Chan Troi Tim

  $24.50
  Qty:
  *Chân Trời Tím*
  Lady in the Tower
  Item Description: Total 16 DVDs.
  Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .
  Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
  Video: Hình Ảnh Khá
  Audio: Vietnamese  language

   Phim rất hay, mời bạn mua xem

   

  Starring: Hàn Tại Thạch, Lâm Tâm Như, Tôn Hưng, Thang Chi Vĩ, Đỗ Thiện Ni, Lâm Mỹ Trinh...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.