Say Me Trai Phieu Vang

  $24.50
  Qty:

  *Say Mê Trái Phiếu Vàng*

  English Title: "Wanton & Luxurious Living"

  Item Description: Total 16 DVDs.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

   

   Starring: Trần Hào, Hồ Khã, La Hải Quỳnh, Hà Tái Phi, Trưu Phong, Vu Hòa Vĩ, Vu Binh....

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.