Chuyen Chung Minh

  $14.00
  Qty:

  Chuyện Chúng Mình

  English Title: The Unforgettable Past

  Item Description: Total 09 DVDs.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Châu Đan Vi, Khương Hậu Nhiệm, Ông Gia Minh, Nghê Thục Quân..

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.