Duyen Tinh Xung Khac

$9.50
Qty:

*Duyên Tình Xung Khắc*

English Title: ''The Misfits''

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huynh Nguyen Than, Mau Hien Nhan, Trang Van Thanh, Tran Quoc Duyen....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.