Tinh Da Voi Bay

  $6.50
  Qty:

  *Tình Đã Vội Bay*

  English Title: ''The Stand of Love''

  Item Description: Total 04 DVD-R.

  Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 04 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Hường Hải Lam, Giang Hòa, Thẩm Điện Hà, An Đức Tôn....

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.