Chuyen Tinh Bien Duyen

  $11.00
  Qty:
  *Chuyện Tình Biên Duyên*Phim cũ
  Hand of Hope
  Item Description: Total 07 DVDs.
  Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
  Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
  Video: Hình Ảnh Khá Rõ
  Audio: Vietnamese  language

   Phim rất hay, mời bạn mua xem

   

  Starring: La Gia Lương, Trần Tú Văn, Tưởng Chí Quang, Ngụy Tuấn Kiệt, Lạc Ứng Quân, Huỳnh Tiểu Yến...

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.