Nhat Kiem Chan Giang Ho

  $32.00
  Qty:
  Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ
  The Swordsman
  Item Description: Total 20 DVDs.
  Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .
  Số Dĩa:20 DVDs 100% uncompressed  DVD.
  Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp (High Quality Pictures)
  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Lưu Tùng Nhơn, Từ Thiếu Cường, Thái Hiếu Nhi, Ân Chí Cường, Tân Phối...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.