Tieu Ly Phi Dao 95

  $20.00
  Qty:

  Tiểu Lý Phi Đao 95

  English Title: The Romantic Swordsman
  Item Description: Trọn bộ 13 DVDs.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp do HongKong thực hiện .
  Số Dĩa: 13 DVDs 100% Uncompressed DVD.
  Video: Video Quality B [Hình ảnh rỏ] 
  Audio: Vietnamese .
  Included: Chapters Selection

  Starring: Quan Lễ Kiệt, Quan Bảo Ý, Tiền Gia Lạc, Phó Minh Hiến, Trần Triết Văn, Trần Gia Huy.....
  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.