Vinh Quang Dai Duong (VNLT)

$31.00
Qty:

Vinh Quang Đại Đường (VNLT)

English Title: The Glory Of Tang Dynasty
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 60 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.