New Release

Sort By:  
Dong Cung Tay Cung (HD Remux)

Đông Cung Tây Cung (HD Remux)

English Title: Queens of Diamonds and Hearts

Item Description: Trọn bộ 09 DVD-Retail gồm 25 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$14.80
Tinh Yeu Mu Quang (HD Remux)

Tình Yêu Mù Quáng (HD Remux)

English Title: 4 in Love
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.00
Tro Ve Thoi Tam Quoc (HD Remux)

Trở Về Thời Tam Quốc(HD Remux)

English Title: Three Kings RPG
Item Description: Trọn bộ 12 DVD-Retail gồm 24 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do TaiSeng Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$19.99
Hien Thuc Tro Treu (HD Remux)
Hiện Thực Trớ Trêu (HD Remux)
English Title:  Romantic Repertoire
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Su That Cuoc Doi (HD Remux)
Sự Thật Cuộc Đời (HD Remux)
English Title: Pinnochio
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Canh Tay Vo Hien (HD Remux)
Cánh Tay Vợ Hiền (HD Remux)
English Title: Punch
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 19 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.20
Duong Dua Huu Nghi (HD Remux)
Đường Đua Hữu Nghị (HD Remux)
English Title:  Young Charioteers
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Anh Den Mau San Khau (HD Remux)
Ánh Đèn Màu Sân Khấu (HD Remux)
English Title:  Limelight Years
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 22 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$13.20
Huyen Nao Nui Vo Dang (HD Remux)
Huyên Náo Núi Võ Đang (HD Remux)
English Title:  Wutang Rules 
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Linh Hon Vuong Van (HD Remux)
Linh Hồn Vương Vấn (HD Remux)
English Title:  Ghost of Relativity
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 28 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Anh Sang Trai Tim (HD Remux)
Ánh Sáng Trái Tim (HD Remux)
English Title: My Heart Twinkle Twinkle
Item Description: Trọn bộ 09 DVDs-Retail gồm 26 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$13.99
No Le Nha Cua (HD Remux)
Nô Lệ Nhà Cửa (HD Remux)
English Title:  Brick Slaves
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.20
Canh Hoa Canh Buom (HD Remux)
Cành Hoa Cánh Bướm (HD Remux)
English Title: Old Days in Shanghai
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 35 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$18.99
Tinh Yeu Con Mai (HD Remux)
Tình Yêu Còn Mãi (HD Remux)
English Title: Endless Love
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 37 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện.
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$20.50
Nhieu Tinh Da Tinh (HD Remux)
Nhiều Tính Đa Tình (HD Remux)
English Title: Hyde Jekyll, Me
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện.
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Buoc Lo Lam (HD Remux)
Bước Lỡ Lầm (HD Remux)
English Title: Momentary Lapse of Reason
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.20
Duoi Lop Mang Che (HD Remux)
Dưới Lớp Màng Che (HD Remux)
English Title: Under the Veil
Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail gồm 20 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do HongKong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$16.50
Nhin Thay Mui Huong (HD Remux)
Nhìn Thấy Mùi Hương (HD Remux)
English Title: The Girl Who Can See Smells 
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện.
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Nguoi Giau Mat (HD Remux)
Người Giấu Mặt (HD Remux)
English Title: Mask
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện.
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Van Hao To Dong Pha (HD Remux)
Văn Hào Tô Đông Pha (HD Remux)
English Title: With or Without You
Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail gồm 30 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do HongKong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$16.50
Per Page      101 - 120 of 128