Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Tieu Ngao Giang Ho (PhimLe) (Retail)

*Tiếu Ngạo Giang Hồ* (Retail)

English Title: Swordman

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Hứa Quan Kiệt, Trương Học Hữu, Diệp Đồng, Trương Mẫn....

$2.50
Ngu Phuc Tinh (Retail)

*Ngũ Phúc Tinh* (Retail)

English Title: Winner & Loosers

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jackie Chan, Hồng Kim Bảo, Chung Sở Hồng....

$2.50
Tinh Yeu Ven Toan (Retail)

*Tinh Yêu Vẹn Toàn* (Retail)

English Title: Clixir of Love

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Dương Thiên Hoa, Nhiệm Hiền Tề, Chung Trấn Đào....

$2.50
Vo Trang Nguyen Khiet Kieu Tam (Retail)

*Võ Trạng Nguyên Khiết Kiều Tam* (Retail)

 

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Đỗ Thiếu Tân, Diệp Toàn Thân, Viên Khiết Dinh, Lý Lệ Lệ...

$2.50
Ke Sat Thu (Retail)

*Kẻ Sát Thủ* (Retail)

English Title: The Assassin

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Mạc Thiếu Thông, Quan Chí Lâm, Trương Phong Nghị...

$2.50
Giang Ho Dai Ca Hao Que (Retail)

*Giang Hồ Đại Ca Hào Què* (Retail)

English Title: To Be Number One

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lử Lương Vĩ, Ngô Khải Hoa, Diệp Đồng....

$2.50
Am Chien 2 (Retail)

*Ám Chiến 2* (Retail)

English Title: Running Out Of Time

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Trịnh Y Kiện....

$2.50
Giang Ho Thu Sat (Retail)

*Giang Hồ Thù Sát* (Retail)

English Title: On Nite In Mongkok

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Action, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Bá Chi, Ngô Ngạn Tô....

$2.50
Thai Cuc Truong Tam Phong (Retail)

*Thái Cực Trương Tam Phong* (Retail)

English Title: Tai Chi Master

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jet Lee....

$2.50
Liet Hoa Truyen Thuyet (Retail)

*Liệt Hỏa Truyền Thuyết* (Retail)

English Title: Legend of Race

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trịnh Y Kiện, Nhiệm Đạt Huê, Trương Bá Chi....

$2.50
Linh Hon Bat An (Retail)

*Linh Hồn Bất An* (Retail)

English Title: The Occupant

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Diệp Thiện Văn, Huỳnh Bát Minh....

$2.50
Tan Anh Hung Ban Sac (Retail)

*Tân Anh Hùng Bản Sắc* (Retail)

English Title: Retur to A Better Tomorrow

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trịnh Y Kiện, Khưu Thục Trinh, Lưu Thanh Vân....

$2.50
Quy Che Giang Ho (Retail)

*Quy Chế Giang Hồ* (Retail)

English Title: Rules Of The Game

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Cổ Thiên Lạc, Phương Trung Tín, Dương Cung Như....

$2.50
Tinh Nguyen (Retail)

*Tình Nguyện* (Retail)

English Title: Fly Me to Polari

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Richie Ren (Yam Yin-Chai), Cecilia Cheung Pak-Chi, William So Wing-Hong, Eric Tsang Chi-Wai, Eric Kot Man-Fai, Sharon Tang Shui-Man, Sandy Lamb San-San....

$2.50
Tan Lanh Huyet Thap Tam Ung (Retail)

*Tân Lạnh Huyết Thập Tam Ưngg Tam Phong* (Retail)

English Title: 13 Cold Blood Eagle Fighters

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Dương Lệ Thanh, Lý Tử Hùng, Lưu Tử Huy....

$2.50
Duong Son Dai Huynh (Retail)

*Đường Sơn Đại Huynh* (Retail)

English Title: Shanghai Affairs

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trần Tử Ðan (Donnie Yen), Chu An, Lý Du....

$2.50
Ma Vat Ma (Retail)

*Ma Vật Ma* (Retail)

English Title: Ghost again Ghost

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Hồng Kim Bảo, Chung Phát....

$2.50
Hoang De Thuong Hai 1,2

*Hoàng Đế Thượng Hải Tập 1,2* (Retail)

English Title: King of Shanghai 1, 2

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 02 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 02 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lữ Lương Vĩ, Diệp Đồng, Lưu Gia Linh....

$5.00
Chung Vo Diem Phimle (Retail)

*Chung Vô Diệm* (Retail)

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Mai Diễm Phương, Trịnh Tú Văn, Trương Bá Chi....

$2.50
Chi Vi Yeu (Retail)

*Chỉ Vì Yêu* (Retail)

English Title: Yesterday Once More

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Hòa (Andy Lau), Trịnh Tú Văn, Ngô Gia Long....

$2.50
Per Page      81 - 100 of 131