Kiếm Hiệp

Sort By:  
Thanh Trieu De Nhat Tai Tu (Retail)

*Thanh Triều Đệ Nhất Tài Tử* (Retail)

English Title: The Bronze Teeth II

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

 

StarringTrương Quốc Lập, Vương Cang, Trương Thiết Lâm, Viên Lập...

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$28.00
Chieu Quan Cong Ho 2008 (Retail)

*Chiêu Quân Cống Hồ* (Retail)

English Title: Wong Zhao Jun

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ong Hồng, Lưu Đức Khải, Ngụy Tử, Phan Hồng, Tống Sở Viêm, Tống Xuân Vũ, Lưu Hiểu Khánh, Trương Tú Kiến, Lý Kiến Quần, Trần Tu Thanh...

$16.00
Han So Ba Vuong (Retail)

*Hán Sở Bá Vương* (Retail) new version

English Title: The Conqueror's story

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Giang Hoa, Trương Khả Di, Ngô Mỹ Hoành, Lê Diệu Tưởng, Gia Bích Nghi 

$13.50
Phuc Quoc Phu Tinh (Retail)

Phục Quốc Phụ Tình (Retail)

English Title: The Great Revial

Item Description: Total 20 DVD-Retail. Trọn Bộ 41 Tập

Thể Loại: Kiếm Hiệp, doTrung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

Phim hay mời quý khách mua xem

Diễn Viên: Trần Đạo Minh, Hồ Quân...

$32.00
Tham Cung Quy Phi (Retail)

*Thâm Cung Quý Phi* (Retail)

English Title: War and Beauty

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Cổ Trang Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trương Khả Di, Xa Thi Man, Lê Tư, Đặng Thụy Vân, Lâm Bảo Di, Trần Hào...

$16.00
Bao Tieu - Kieu Nu Tuyet Tran (Retail)

Bảo Tiêu III - Kiều Nữ Tuyệt Trần (Retail)

English Title: Bodyguards - Heavenly Charm

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tan Luc Dinh Ky (Retail)

Tân Lục Đỉnh Ký (Retail)

English Title: The Duke of the Mount Deer 1998

Item Description: Total 09 DVD-Retail.

Thể Loại: Cổ Trang Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$15.50
Quan Xam Loc Coc (Retail)

Quan Xẩm Lốc Cốc (Retail)

English Title: Hail The Jugde

Item Description: Total 17 DVD-Retail.

Thể Loại: Cổ Trang, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$28.00
Vuong Lao Ho Doat Kieu (Retail)

Vương Lão Hổ Đoạt Kiệu (Retail)

English Title: A Bride For A Ride

Item Description: Total 11 DVD-Retail.

Thể Loại: Cồ Trang Vui , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.00
Tay Tuong Ky Duyen (Retail)

Tây Tương Kỳ Duyên (Retail)

English Title: Lost in the chamber of love

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cồ Trang , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Song Hung Gan Da (Retail)

Song Hùng Gan Dạ (Retail)

English Title: Guts Of Man

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Mac Hau Quyen Uy (Retail)

Mạc Hậu Quyền Uy (Retail)

English Title: Man in Charge

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Cổ Trang VUi, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tien Pham Tinh Chua Dut (Retail)

Tiên Phàm Tình Chưa Dứt (Retail)

English Title: The Wintermelon Tale

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Vua Chúa, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Trung Than Dich Nhan Kiet (HD Remux)

Trung Thần Địch Nhân Kiệt (HD Retail)

English Title: The Greatness of A Hero

Item Description: Total 07 DVD-Retail.

Thể Loại: Vua Chúa, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection

$11.50
Quan Truong Tham O (Retail)

Quan Trường Tham Ô (Retail)

English Title: Sweetness In Tha Salt

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TVBI & TAISENG thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.50
Tu Tuyet Danh Tham (Retail)

Tứ Tuyệt Danh Thám (Retail)

English Title: The Four

Item Description: Total 13 DVD-Retail.

Thể Loại: Kiếm Hiệp - Điều Tra, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video:  Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp]

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.50
Hoi Thong Thien Ha (Retail)

Hối Thông Thiên Hạ (Retail)

English Title: Land of Wealth

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội Cổ Trang, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$26.50
Se Duyen (Retail)

Se Duyên (Retail)

English Title: Better Halves

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Cổ Trang Vui, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$8.50
Giang Ho Du Kiem (Retail)

Giang Hồ Du Kiếm (Retail)

English Title: Vagabond Vigilante

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp Vua Chúa , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$32.00
Quyet Chien Hoang Thanh (Retail)

Quyết Chiến Hoàng Thành (Retail)

English Title: Duet On Wong Shing

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$19.50
Per Page      121 - 140 of 257