Kỳ Án

Sort By:  
Hung Thanh An (Retail)

Hung Thành Án (Retail)

English Title: The Slicing Of The Demon

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Khai Phong Ky An (VNLT) (Retail)
Khai Phong Kỳ Án  (Retail)
English Title: Arbiter Of Kaifeng Mystery
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 40 Tập.
Thể Loại: Xử Án Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

Khai Phong Kỳ Án gồm các vụ kỳ án:

Vụ Án Thứ 1: Hồng Châu Di Hận 
Vụ Án Thứ 2: Kim Ngọc Minh 
Vụ Án Thứ 3: Bách Thiện Đường Nghi Vấn 
Vụ Án Thứ 4: Thao Hương Lầu 
Vụ Án Thứ 5: Đoan Khê Huyết Nghiên 

$20.00
Buc Man Bi Mat (Retail)

Bức Màn Bí Mật (Retail)

English Title: Witness To A Prosecution

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Trần Diệu Anh, Tuyên Huyên, Tạ Thiên Hoa, Quãng Văn Tuấn ...

$18.50
Buc Man Bi Mat II (Retail)

Bức Màn Bí Mật 2 (Retail)

English Title: Witness To A Prosecution II

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.50
Nu Tuan An (Retail)

Nữ Tuần Án (Retail)

English Title: Female Judge

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

Starring: Phan Nghinh Tử, Thôi Hạo Nhiên, Cầu Phong, Khương Hậu Nhiệm, Bành Vi Hoa, Giao Ân Tuấn ...

$21.50
Bao Cong Ky An 1-24

***** Bao Công Kỳ Án 1-24*****
 83 Uncompressed DVDS gồm 24 kỳ án ly kỳ hấp dẫn.

@ Hình Ảnh Và Âm Thanh Của Phim Rất Rõ Và Clear @

Diễn viên:    Kim Siêu Quần,Hà Gia Kính,Lưu Tuyết Hoa,Lưu Đức Khải...

Bao Công Kỳ Án - 1. Bồ Tát Ðình = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án - 2. Chân Giả Trạng Nguyên =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 3. Cổ Cầm Oán = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 4.Cửu Ðao Bản = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -5. Ðap Tuyết Tầm Mai = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -6. Họa Trong Ngôn = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -7.Hồng Hoa Ký =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án -8. Khổng Tước Ðảm = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -9.Kiếp Song Sinh = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -10.Lôi Ðình Nô = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -11.Mộc Tấc Thảo Tâm = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -12.Mỹ Nhân Ngư = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -13.Ngủ Thử Náo Ðông Kinh = 3dvds

Bao Công Kỳ Án -14.Rể Giả Rể Thật = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án -15.Sanh Tử Luyến = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -16.Tầm Thân Ký = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -17.Thanh Long Châu = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -18.Thiên Luân Kiếp = 4dvds

Bao Công Kỳ Án -19.Trảm Trần Thế Mỹ  = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -20.Tử Kim Chùy = 2 dvds

Bao Công Kỳ Án -21.Tuyết Vân Phan Truyền Kỳ = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -22.Uyên Ương Hồ Ðiệp Mộng = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -23.Vương Tôn Ăn Mày  = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -24.Xử Án Bao Miễng = 6 dvds

$139.00
Bao Cong Ky An 25-45 End

***** Bao Công Kỳ Án 25-45 Hết*****
 Đây là phần II gồm 21 kỳ án ly kỳ hấp dẫn. Gồm 55 uncompressed dvds

@ Hình Ảnh Và Âm Thanh Của Phim Rất Rõ Và Clear @

Diễn viên:    Kim Siêu Quần,Hà Gia Kính,Lưu Tuyết Hoa,Lưu Đức Khải...

 

Bao Công Kỳ Án - 25. Thám Âm Sơn = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 26. Đồ Long Ký =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 27. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang =  3 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 28. Thu Nương = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 29. Lý Miêu Hoán Chúa =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 30. Thẻ Bài Trinh Tiết =  2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 31. Ba Hồi Trống Giục = 4 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 32. Địch Thanh =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 33. Tinh Hoa Kiếp =  2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 34. Song Thành Ký =  2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 35. Âm Dương Phán =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 36. Nở Trảm Công Tôn =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 37. Hiếu Tử Chung Lạc =  4 dvds

Bao Công Kỳ Án - 38. Trảm Vương Gia = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 39. Bàng Phi Hữu Tín = 2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 40. Chân Giả Bao Công = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 41. Trảm Bàng Thăng = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 42. Song Đinh Ký = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 43. Ô Bổn Ký = 1 dvd

Bao Công Kỳ Án - 44. Báo Ân Đình = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 45. Bao Công Từ Quan = 5 dvds **** dĩa 2 có chút hư về tiếng

$91.50
Giang Ho Ky An (Retail)

Giang Hồ Kỳ Án (Retail)

English Title: The Gentle TrackDown

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Than Tham Bao Thanh Thien (HD Remux)

Thần Thám Bao Thanh Thiên (HD Remux)

English Title: Detective Justice Bao
Item Description: Trọn bộ 20 DVD-Retail gồm 41 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$31.00
Trang Su Ho Do (Retail)

Trạng Sư Hồ Đồ (Retail)

English Title: Family Man

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Bao Dai Nhan Va That Hiep Ngu Nghia (Retail)

Bao Đại Nhân Và Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (Retail)

English Title: Justice Bao

Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail.
Thể Loại: Xử Án Do TaiSeng Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video  Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Nam Bac Dai Trang Su (Retail)

Nam Bắc Đại Trạng Sư (Retail)

English Title: Attorney Song And Ji
Item Description: Total 09 DVD-Retail. Trọn Bộ 35 Tập
Thể Loại: Xã Hội Cổ Trang, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
Included: Chapters Selection
$14.50
Giang Ho Ky An II (Retail)

Giang Hồ Kỳ Án 2 (Retail)

English Title: The Gentle TrackDown II

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Goi Than Ky An II(Retail)

Gối Thần Kỳ Án II (Retail)

English Title: A Pillow Case of Myster II
Item Description: Total 11 DVD-Retail. Trọn Bộ 22 tập
Thể Loại: Cổ Trang, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

 

Diễn Viên: Âu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyên, Đường Nĩnh, Lý Tư Tiệp, Trần Sơn Thông. Lưu Gia Huy...

$19.50
Goi Than Ky An (Retail)

Gối Thần Kỳ Án (Retail)

English Title: A Pillow Case of Mystery

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Trần Diệu Anh, Tuyên Huyên, Tạ Thiên Hoa, Quãng Văn Tuấn ...

$13.50
Bao Cong Xuat Tuan (Retail)

Bao Công Xuất Tuần [Retail]

English Title: Judge Bao

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$32.00
Khai Phong That Hiep (Retail)

Khai Phong Thất Hiệp(Retail)

English Title: Justice Pao

Item Description: The DVD set come 15 parts and contain 46 DVDs.

Thể Loại: Kỳ Án , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 46 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Starring: Kim Siêu Quần, Lử Lương Vỉ, Thái Hiểu Nghi, Lưu Ngọc Đình, Âu Dương Long, Triệu Vỉnh Khanh, La Liệt, Huỳnh Thủ Đường, Tái Tế Văn, Lưu Đức Khải, Triệu Vĩnh Hương, Phạm Hồng Hiên, Dương Quần,Lâm Tâm Như, Bạch Biếu, Lý Chi Hy, Phạm Hùng Hiển, Mể Tuyết, Lâm Vỉ Thìn, Trang Tịnh Nhi, Lý Nhuận Kỳ, Miêu Kiều Vĩ, Lâm Oai, Vĩ Liệt....

Phần 1: Hiệp Cốt Thần Toán = 5 DVDs

Phần 2: Nghĩa Đảm Hiệp Khách = 5 DVDs

Phần 3: Bản Sắc Anh Hùng = 3 DVDs

Phần 4: Mai Hoa Đào = 3 DVDs

Phần 5: Tình Âm Dương = 3 DVDs

Phần 6: Thù Chi Kiếm = 3 DVDs

Phần 7: Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hửu Lệ = 3 DVDs

Phần 8: Sát Mẫu Trạng Nguyên = 3 DVDs

Phần 9: Thiết Khưu Phần = 3 DVDs

Phần 10 & 11: Tái Thế Tình Thù = 6 DVDs

Phần 12 & 13: Tuẩn Tình Ký = 6 DVDs

Phần 14 & 15: Thẩm Bạch Mao = 3 DVDs

$75.50
Bao Dai Nhan 2

Bao Đại Nhân Tập II
English Title: Justice Pao II

Item Description: Total 12 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$19.99
Bao Dai Nhan

Bao Đại Nhân
English Title: Justice Pao

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$21.50
Thieu Nien Bao Thanh Thien II

Thiếu Niên Bao Thanh Thiên II

English Title: The Young Detective II

Item Description: Total 16 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$26.50
Thieu Nien Bao Thanh Thien

Thiếu Niên Bao Thanh Thiên

English Title: The Young Detective

Item Description: Total 16 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$26.50
Vo Hiep Bao Thanh Thien

Võ Hiệp Bao Thanh Thiên

English Title: Legend of Ultimate Judge Bao

Item Description: Total 15 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$24.50
Kiem Thanh Truyen Ky

Kiếm Thanh Truyền Kỳ

English Title: Justice Bao - Tian Mang Chuan Qi

Item Description: Total 18 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$29.99
Truyen Ky Bach Ngoc Duong

Truyền Kỳ Bạch Ngọc Đường

English Title:  The Legendary Of White-Rabbit

Item Description: Total 15 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$25.00
Bao Thanh Thien (Remux)

Bao Thanh Thiên 2008(Retail)

English Title: Judge Bao 2008

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phan Hồng Hiền ...

$20.00
Tan Bao Cong Ky An

Tân Bao Công Kỳ Án

English Title:  Judge Pao

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Starring:Kim Siêu Quần, Phan Hồng Hiên, Giao Ân Tuấn...

$11.50
Per Page      1 - 26 of 26
  • 1