Kỳ Án

Sort By:  
Thieu Nien Bao Thanh Thien

Thiếu Niên Bao Thanh Thiên

English Title: The Young Detective

Item Description: Total 16 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$26.50
Vo Hiep Bao Thanh Thien

Võ Hiệp Bao Thanh Thiên

English Title: Legend of Ultimate Judge Bao

Item Description: Total 15 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$24.50
Kiem Thanh Truyen Ky

Kiếm Thanh Truyền Kỳ

English Title: Justice Bao - Tian Mang Chuan Qi

Item Description: Total 18 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$29.99
Truyen Ky Bach Ngoc Duong

Truyền Kỳ Bạch Ngọc Đường

English Title:  The Legendary Of White-Rabbit

Item Description: Total 15 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$25.00
Bao Thanh Thien (Remux)

Bao Thanh Thiên 2008(Retail)

English Title: Judge Bao 2008

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phan Hồng Hiền ...

$20.00
Tan Bao Cong Ky An

Tân Bao Công Kỳ Án

English Title:  Judge Pao

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Starring:Kim Siêu Quần, Phan Hồng Hiên, Giao Ân Tuấn...

$11.50
Per Page      21 - 26 of 26