Tình Cảm

Sort By:  
Ngay Mai Troi Lai Sang (Retail)

* Ngày Mai Trời Lại Sáng* (Retail)

English Title: ''Healing Souls''

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tuyên Huyên, Ngô Trấn Vũ, Lữ Tụng Hiển, Oắc Tu Yến, Lưu Triệu Danh, Tử Tự Hiền....

$14.00
Thien Truong Dia Cuu (Retail)

* Thiên Trường Địa Cửu* (Retail)

English Title: ''Fated Love''

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Mã Cảnh Đào, Trần Tú Văn, Cao Hùng, Ngô Gia Lệ...

$27.50
Thien Kim Lac Loai (Retail)

* Thiên Kim Lạc Loại* (Retail)

English Title: ''100% Senorita''

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ôn Triệu Luân, Trần Kiều Tư, Lâm Vi Quân....

$11.00
Cho Toi Mot Nguoi Me (Retail)

* Cho Tôi Một Người Mẹ* (Retail)

English Title: ''Give A Mom''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phạm Băng Băng, Khương Vũ....

$15.50
Loan The Tinh Thu I (Retail)

* Loạn Thế Tình Thù I* (Retail)

English Title: ''The Good Old Days I''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dac Sac,Trần Tú Văn,Mả Cảnh Ðào,Đặng Túy Vân,Trương Thiên Nga, Dang Hao Quang,Lý Hương Cầm, Tan Phoi,Thiệu Mỷ Kỳ

$18.50
Loan The Tinh Thu II (Retail)

* Loạn Thế Tình Thù I* (Retail)

English Title: ''The Good Old Days II''

Item Description: Total 23 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 23 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dac Sac,Trần Tú Văn,Mả Cảnh Ðào,Đặng Túy Vân,Trương Thiên Nga, Dang Hao Quang,Lý Hương Cầm, Tan Phoi,Thiệu Mỷ Kỳ

$36.50
Dong Nuoc Dong Luu (Retail)

* Dòng Nước Đông Lưu* (Retail)

English Title: ''The River Flows EastWard''

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Tai Seng thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Đạo Minh, Viên Vịnh Nghi, Lưu Gia Linh, Hồ Quân

$11.00
99 Lan Yeu Anh (Retail)

*99 Lần Yêu Anh* (Retail)
 

English Title: ''Fate to Love You''

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

Thể Loại: Phim Vui, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp,

Included: Chapters Selection Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Nguyễn Kinh Thiện, Trần Kiều Ân, Bạch Vận Huệ, Trần Sở Hà....

$14.00
Tran Chau (Retail)

*Trân Châu* (Retail)

English Title: Pretty Pearl

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Bao Kiến Phong, Hưng Đào, Nhạc Ô Lợi, Hàn Nhược Tứ, Ma Sung Lạc, Quách Trân Nhu, Trần Vũ Phàm, Hồng Diễm, Trác Phạm...

$18.50
Ke Ngoai Cuoc (Retail)

*Kẻ Ngoại Cuộc* (Retail)

English Title: "The Outsiders"

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Thẩm Siêu, Lục Minh Quân, Lâm  Chánh Ung, Trương Huy Kiệt, An Vì Hiền, Tạ Thừa Quân....

$15.50
Hoa Vien Sao Bang (Retail)

*Hoa Viên Sao Băng* (Retail)

English Title: Meteor Garden

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Châu Du Dan, Ngôn Thừa Hứa, Chu Hiểu Thiên, Ngô Kiến Hào, Từ Hy Viên...

$15.50
Khuc Nhac Buon (Retail)

*Khúc Nhạc Buồn* (Retail)

English Title: Singing When You Are Sad

Item Description: Total 06 DVD-Retail. Trọn Bộ 32 Tập 

Thể Loại: Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection
 

Diễn Viên: Hoàng Lỗi, Giã Tịnh Văn, Thẩm Hiểu Hải, Phan Hồng, Tàu Hy Văn...

$9.50
Hoa Ho Diep (Retail)

*Hỏa Hồ Điệp* (Retail)

English Title: Flaming Butterfly

Item Description: Total 09 DVD-Retail. Trọn Bộ 36 Tập

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

 PHIM HAY - ĐẶC BIỆT - MỚI PHÁT HÀNH

Diễn Viên: Lý Thái Hoa, Đường Văn Long, Tăng Giang, Liễu Ảnh Hồng, Thẩm Dĩnh Đình, Giang Mỹ Nghi...

$14.00
Dinh Menh (HD Remux)
Định Mệnh (Retail)
English Title: Miss Rose
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 23 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Danh Gia Vong Toc (DaiLoan) (Retail)

Danh Gia Vọng Tộc (DaiLoan) (Retail)

English Title: The Diamond Family
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail.
 
Thể Loại: Xã Hội do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

Diễn Viên: Lưu Tuyết Hoa, Tôn Hưng...
$15.50
Nuoc Mat Ngan May (Retail)

*Nước Mắt Ngàn Mây* (Retail)

English Title: Life in Sanyuan County

Item Description: Total 08 DVD-Retail. Trọn Bộ 32 Tập

Thể Loại: Tình Cảm, doTrung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

Diễn Viên: Lưu Khải Yy, Trần Long, Lưu Đan, Phùng Thiệu Phong, Quan Bảo Tuệ, Ngô Đại Dung, Hà Thạnh Minh, Lý Thiến...

$15.50
Huong Dem (Retail)

*Hương Đêm* (Retail)

 English Title: Dark Fragrance
Item Description: Total 05 DVDs-Retail. Trọn Bộ 33 Tập.

Thể Loại: Phim Tình Cảm Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  Language.

 

Diễn Viên: Huynh Hieu Minh, Vuong Lac Dan, Duong Mich, Loi Khac Sinh, Co Ni, Nham Dong Lam, Truong Tu Ky

$8.00
Ngoc Bich Trong Anh Binh Minh (Retail)

*Ngọc Bích Trong Ánh Bình Minh* (Retail)

English Title: Emerald On The Roof

Item Description: Total 10 DVD-Retail. 

Thể Loại: Phim Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection
 

Diễn Viên: Lôi Kiến Hoa, Lưu Tuyết Hoa, Tôn Lệ, Hồ Vũ Uy, Diêu Thái Dĩnh, Trương Quốc Lập, Trương Thiết Lâm

$15.50
Vu Nu Kim Dai Bang 1,2 (Retail)

*Vũ Nữ Kim Đại Bang* (Retail)

 

English Title: Dream

Item Description: Total 12 DVD-Retail. 

Thể Loại: Phim Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection
 

Diễn Viên: 

* Phạm Băng Băng, Phương Trung Tín, Châu Du Dân...

$18.50
Phan Ma Hong (Retail)

*Phận Má Hồng* (Retail)

English Title: Four Women Conflict

Item Description: Total 08 DVD-Retail. Trọn Bộ 32 Tập 

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection
 

Diễn Viên: An Di Hiền, Phùng Thiệu phong, Lý Thái Hoa, Mễ Tuyết, Hà Thạnh Minh, Y Năng Tịnh, Kiều Chấn Vũ...
$12.50
Per Page      41 - 60 of 66