VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Thuc Son Chien Ky (VNLT)
Thục Sơn Chiến Kỷ (VNLT) (HD Remux)
English Title: The Legend of Zu 2016
Item Description: Trọn bộ 14 DVD-Retail gồm 56 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Mat Na Anh Hung (VNLT)
Mặt Nạ Anh Hùng (VNLT)(HD Remux)
English Title: Bridal Mask
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 28 Tập.
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Thu Thach Tinh Doi (VNLT)
Thử Thách Tình Đời (VNLT)(HD Remux)
English Title: She Was Pretty
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 122 Tập.
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$39.00
Con Gai Cua Me Ke (VNLT)
Con Gái Của Mẹ Kế (VNLT)(HD-Remux)
English Title: You're my sisters
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 42 Tập.

 

Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Tu Thoa Ky Duyen (VNLT)
Tử Thoa Kỳ Duyên (VNLT)(HD Remux)
English Title: Loved in the Purple
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 37 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Mot Thoi Quen Lang (VNLT)
Một Thời Quên Lãng (VNLT)(HD Remux)
English Title: She Was Pretty
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.

 

Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Thu Sinh Bong Dem (VNLT)
Thư Sinh Bóng Đêm (VNLT) (HD Remux)
English Title: Scholar Who Walks the Night
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.

 

Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Thieu Lam Tang Kinh Cac (VNLT)
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các (HD Remux)
English Title: The Fours
Item Description: Trọn bộ 16 DVD-Retail gồm 63 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Moi Tinh Nhu Y (VNLT)
Mối Tình Như Ý (VNLT)
English Title: The Cage of Love
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 43 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Hoa Tu Dan (VNLT)
Hoa Tư Dẫn (HD Remux)
English Title: The City of Devastating Love
Item Description: Trọn bộ 16 DVD-Retail gồm 48 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Vuong Trieu (VNLT)
Vương Triều (VNLT)(Retail)
English Title: The Jingbirok: A Memoir of Imjin War
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Nuoc Mat Dan Ba (VNLT)
Nước Mắt Đàn Bà (VNLT)(Retail)
English Title: Make A Woman Cry
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 40 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Loi Nguyen Bi An (VNLT)
Lời Nguyền Bí Ẩn (VNLT)(Retail)
English Title: Shine or Go Crazy
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Ao Mong Giau Sang (VNLT)
Ảo Mộng Giàu Sang (VNLT)(Retail)
English Title: Because Love Is Sunny Day
Item Description: Trọn bộ 26 DVDs-Retail gồm 108 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 26 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$41.00
Moi Thu Gia Toc (VNLT)
Mối Thù Gia Tộc (VNLT)(Retail)
English Title: The Cage of Love
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 34 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Tan Thieu Nien Tu Dai Danh Bo (VNLT)
Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ (HD Remux)
English Title: The Fours
Item Description: Trọn bộ 16 DVD-Retail gồm 48 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Con Loc Han Thu (VNLT)
Cơn Lốc Hận Thù (VNLT)(Retail)
English Title: Stormy Woman
Item Description: Trọn bộ 28 DVDs-Retail gồm 140 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 28 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$43.00
Nho Den Em (VNLT)
Nhớ Đến Em (VNLT)(Retail)
English Title: Remember You
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Ty Ty Xong Pha (VNLT)
Tỷ Tỷ Xông Pha (VNLT)(Retail)
English Title: Go Go Go
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 28 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Ngoi Nha Hanh PHuc 2 (VNLT)
Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2 (VNLT)(Retail)
English Title: Full House Take 2
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 32 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Per Page      141 - 160 of 280