Thần Thoại

Dưới đây là tất cả những phim bộ Thần Thoại và Phật Giáo, liêu trai được tuyển chọn dưới dạng Retail, Tape. Những phim này rất hay và có nhiều ý nghĩa trong đời sống.
Sort By:  
Tan Phong Than Bang (VNLT)
Tân Phong Thần Bảng (HD Remux)
English Title: The Investiture of the Gods
Item Description: Trọn bộ 25 DVD-Retail gồm 122 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$40.50
Tan Tay Du Ky (VNLT)
Tân Tây Du Ký (HD Remux)
English Title: Journey To The West 2011
Item Description: Trọn bộ 60 DVD-Retail gồm 15 Tập.
Thể Loại: Thần Thoại Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

Diễn Viên: Nhiếp Viễn, Ngô Việt, Vương Cửu Thắng, Tàng Kim Sinh....

$25.50
Bat Tien Truyen Ky (Retail)

Bát Tiên Truyền Kỳ 2010 (Retail)

English Title: 8 Avatar

Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 40 Tập

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Bao Lien Dang (Retail)

Bảo Liên Đăng (Retail)

English Title: The Po-Lien Laturn

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Truyền Thuyết , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Te Cong Hoa Thuong (Retail)

Tế Công Hòa Thượng (Retail)

English Title: Buddha Jin

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Te Cong (Retail)

Tế Công (Retail)

English Title: The Legend of Master Chai

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$8.50
Te Cong Tai Xuat (Retail)

Tế Công Tái Xuất (Retail)

English Title: Return of Ji Gong

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.50
Te Thien Dai Thanh (Retail)

Tề Thiên Đại Thánh (Retail)

English Title: Monkey King - The Quest for Sutra

Item Description: Total 17 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$28.50
Bang Phong Than (Retail)

Bãng Phong Thần (Retail)

English Title: Gods of Honour

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Chuyen Phong Than (Retail)

Chuyện Phong Thần (Retail)

English Title: The Boy Fighter from Heaven

Item Description: Total 09 DVD-Retail.

Thể Loại: Phật Giáo , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$15.00
Tay Du Ky (HK) (Retail)

Tây Du Ký HK (Retail)

English Title: Journey to the West

Item Description: Total 15 DVD-R. 

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.00
Dat Ma (Retail)

Đạt Ma (Retail)

English Title: The Supreme Master

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$32.50
Su Tich Phat Di Lac

Sự Tích Phật Di Lạc

English Title: Smilling Buddha Transfigure Monk

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Phật Giáo, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$16.00
Hong Hai Nhi

Hồng Hài Nhi

English Title: The Red Kid

Item Description: Total 11 DVDs.

Thể Loại: Thần Thoại, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$18.00
Quan The Am (Retail)

Quan Thế Âm (Retail)

English Title: Reincarnated Princess

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Pho Do Chung Sinh Hoang Dai Tien (Retail)

Phổ Độ Chúng Sinh- Hoàng Đại Tiên (Retail)

English Title: The Legend of Wong Tai Sin

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.50
Nguu Lang Chuc Nu (Retail)

Ngưu Lang Chức Nữ (Retail)

English Title: The Legend of Love

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Xu Than Tien (Retail)

Xứ Thần Tiên (Retail)

English Title: In The Realm Of Fancy

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cồ Trang , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Chuyen The Kinh Tinh (Retail)

Chuyển Thế Kinh Tình (Retail)

English Title: The Battle Against Evil

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Thần Thoại, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Na Tra Dai Nao Thien Cung

Na Tra Đại Náo Thiên Cung

English Title: The Legend of Ne Zha

Item Description: Total 08 DVD-R. 

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$13.50
Per Page      21 - 40 of 48