Kiếm Hiệp

Sort By:  
Vo Lam The Gia

*Võ Lâm Thế Gia*

English Title: The Fallen Family  

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc, Lưu Giang, Tạ Hiền.....

$15.50
Hiep Nu Du Long

*Hiệp Nữ Du Long*

English Title: The Last Conquest 

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: La Gia Lương, Lý Lệ Trân, Marry Hân .....

$8.00
Hoi Quan Anh Nha Duong

*Hội Quần Anh Nhà Đường*

English Title: Ancient Heroes 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Gia Huê, Trương Thiệu Huy, Ngũ Vệ Quốc, Lê Hán Tử, Đàm Diệu Văn, Tào Chung, Hà Uyển Dinh, Trần Diệu Anh .....

$14.00
Can Long Dai De

Càn Long Đại Đế

English Title: War and Remembrance 

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cổ Thiên Lạc, Ông Hồng, Khương Đại Vệ, Hà Bửu Sinh, La Lạc Lâm .....

$15.50
Cuong Long

*Cuồng Long*

English Title: Kwong Loong 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Lương Vĩ, Thạch Tú, Trần Tú Châu, Lê Hán Tù .....

$14.00
Thien Bien

*Thiên Biến*

English Title: The War Hero 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Lệ Mỹ Nhàn, Đặng Túy Văn, Âu Thoại Vĩ, Huỳnh Thu San, Tạ Ninh....

$14.00
Lu Khach Co Don

*Lữ Khách Cô Đơn*

English Title: The Maverick 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Nhuận Phát, Âu Dương Bối San, Trang Tịnh Nhi, Tuyết Ly....

$11.00
Ky Ao Nhan Gian The

*Kỳ Ảo Nhân Gian Thế*

English Title: The Serpentine Romance 

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Đại Nhung, Thiệu Mỹ Kỳ, La Lạc Lâm, Ngô Khải Minh, Lưu Tứ Bỉnh .....

$12.50
Trang Sang Giang Nam

*Trăng Sáng Giang Nam*

English Title: Di-Ren-Jie III 

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ẩu Dương Chấn Hoa, Ninh Tịnh, Vương Học Bình, Lưu Mai, Vương Linh, Trần Sa Lợi .....

$20.00
Tan Giang Son My Nhan

*Tân Giang Sơn Mỹ Nhân*

English Title: Poet Mr. Tong 

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Thang Chấn Nghiệp, Ngô Mạnh Đạt, Trần Nhã Luân, Thái Hiễu Nghi, Lương Gia Nhân.....

$12.50
Thanh Cung Khi The Luc

*Thanh Cung Khí Thế Lục*

English Title: Fate Of The Last Empire 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hà Bảo Sinh, Trần Tùng Linh, Lương Tiểu Băng, Vương Thư Kỳ, La Lạc Lâm, Hà Uyển Dinh.....

$11.00
Thien Dia Truyen Ky

*Thiên Địa Truyền Kỳ*

English Title: The Legend of Heaven & Earth

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Truyền Kỳ, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giao Ân Tuấn, Hà Lâm, Tào Vinh, Mã Thiên San, Lý Đình Nhi, Lưu Lợi Lợi, Hắc Tử, Vương Kiến Tân.....

$12.50
Han Tinh Phan Kim Lien

*Hận Tình Phan Kim Liên*

English Title: Gentle Reflections 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Cổ Trang, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ôn Bích Hà, Dương Linh, Liêu Khải Trí, Quách Khả Dinh, Tăng Vĩ Quyền, Đơn Lập Văn....

$11.00
Than Long Kiem Hiep

*Thần Long Kiếm Hiệp*

English Title: The Holy Dragon Saga 

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Văn Long, Nguy Tuấn Kiệt, Hồng Hân, Tào Chúng, Trương Dực, Trương Nguyên Vi.....

$11.00
Huong Soai Truyen Ky

*Hương Soái Truyền Kỳ* (phim củ)

English Title: The Legend of Chu Liu Hsiang 

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Dương Lệ Thanh.....

$21.50
Suong Dem Ngan Le

*Sương Đêm Ngấn Lệ*

English Title: Midnight Tear"

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giao Ân Tuấn, Trương Phục Kiến, Dương Trọng Ân, Du An Thuận, Long Thiên Tường, Trương Lợi Lợi, Lý Hân, Ngọc Thượng.....

$20.00
Giang Son Vi Trong

*Giang Sơn Vi Trọng*

English Title:  "Nation First"

Item Description: Total 12 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Ngô Kinh, Phạm Băng Băng.....

$18.50
Giang Son Nhi Nu Ky Da Tinh

*Giang Sơn Nhi Nữ Kỷ Đa Tình*

English Title:  "The Throne And The Love"

Item Description: Total 11 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Ngô Kinh, Quách Đào.....

$17.00
Kim Nha Trang Nguyen Ke

 *Kim Nha"Trạng Nguyên Kế"*

English Title:  "The Plot Beyond"

Item Description: Total 23 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 23 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trịnh Đan Thoại, Du Lợi, Mã Cảnh Đào, Lưu Đức Khải, Lưu Tuyết Hoa, Thái Thiếu Phấn, Quan Lễ Kiệt, Dư Tiểu Phàm, Lưu Ngọc Đình.....

$36.50
Tuyet Tinh Kiem

*Tuyệt Tình Kiếm*

English Title:  "The SPoony"

Item Description: Total 13 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: TAPE VHS Hình Ảnh Khá Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tiêu Ân Tuấn, Trương Đình, Ngư Lợi, Tú Khánh, Kim Hảo Hảo.....

$20.00
Per Page      81 - 100 of 122