Kiếm Hiệp

Sort By:  
Thap Tam Mat Sat Lenh

* Thập Tam Mật Sát Lệnh* Phim Cũ

English Title: Unnatural Born Killer

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiển Tiểu Hào, Trương Triệu Huy, Thái Thiếu Phấn, Dương Linh, La Lạc Lâm, Vương Vĩ....

$12.50
Phung Hoang Than Nu

* Phụng Hoàng Thần Nữ* Phim Cũ

English Title: Phoenix The Myth

Item Description: Total 18 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Miêu Kiều Vĩ, Tiêu Tường, Long Thiên Tường, Cố Quán Trung, Đỉnh Hoa Long

$27.50
Linh Son Than Tien

*Linh Sơn Thần Tiễn* Phim Cũ

(Quỷ Bảo II)
Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi...

$15.50
Than Chau Kiem Khach

*Thần Châu Kiếm Khách* Phim Cũ

(Quỷ Bảo I)
Item Description: Total 17 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi...

$17.00
Than Dieu Dai Hiep

*Thần Điêu Đại Hiệp* Phim Cũ

The Magic Couple
Item Description: Total 11 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi, Trầm Hải Dung...

$17.00
Thu Kiem An Thu Luc

*Thư Kiếm Ân Thù Lục* Phim Cũ

The Legend of the Book and the Sword
Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringNhiệm Ðạt Huê,Thạch Tú, Tran Man Nhi,Lê Mỷ Nhàn, Banh Van Kien...

$15.50
Tan Tuyet Son Phi Ho
*Tân Tuyết Sơn Phi Hồ* Phim Cũ
The Flying Fox Of The Snowy Mountain 1999
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Thiệu Mỹ Kỳ, Trương Thiệu Huy, Doãn Dương Minh, Xa Thi Man, Đằng Lệ Minh...

$24.50
Phuong The Ngoc Va Vua Can Long
*Phương Thế Ngọc Và Vua Càn Long* Phim Cũ
The Emperor and I
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Thiệu Huy, Ngụy Tuấn Kiệt, Trần Mỹ Kỳ, Trần Bối San, Đam Diệu Văn, Lâm Vĩ...

$110.00
Phuong Duc Va Mieu Thuy Hoa
*Phương Đức Và Miêu Thúy Hoa*
Legend Of Fang De and Miau Cui Hua
Item Description: Total 14 DVDs.
Thể Loại: Võ Hiệp, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dam Dieu Van, Quach Cat Minh, Dien Hai Dung, La Gia Anh, Tran Trien Bang...

$22.00
Nam Hiep Trien Chieu
*Nam Hiệp Triển Chiêu* Phim Cũ
The Conspiracy of the Eunuch
Item Description: Total 06 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngũ Vệ Quốc, Tăng Vĩ Quyền, Trần Bối San, Đặng Tụy Văn, Lê Hán Trì, La Quân Tá...

$9.50
Thuc Son Kiem Hiep
*Thục Sơn Kiếm Hiệp* Phim Cũ
The Warriors from the magic mountain
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Mã Cảnh Đào, Trần Đức Dung, Hồng Kim Bảo, Tiền Tiếu Hào, Khương Đại Vệ, Lưu Tuyết Hoa...

$24.50
Quan Truong Chanh Tuong
*Quan Trường Chánh Tướng* Phim Cũ
The Warriors from the magic mountain
Item Description: Total 17 DVDs.
Thể Loại: Võ Trang, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Chí Lâm, Viên Vịnh Nghi, Dương Đồng Thư, Trần Long, Lý Lập Quần, Cao Hàm...

$26.00
Luong Son Ba Chuc Anh Dai
*Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài*
Butterfly Couple
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Cổ Trang, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giã Tịnh Văn, Triệu Kinh, Trương Thần Quang...

$20.00
Co Doc Kiem Khach
*Cô Độc Kiếm Khách* Phim Cũ
Ying Xion Wu Lei
Item Description: Total 10 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tu Khánh, Lý Điển Thu, Triệu Hồng...

$15.50
Man Han Tiec
*Mản Hán Tiệc* Phim Cũ
Empress Banquet
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Từ Chanh, Trương Thiết La7m, Trương Đinh, Lý Kỳ...

$11.00
Long Chau Phong Bao
*Long Châu Phong Bảo* Phim Cũ
A Turbulance Of The Dragon Pearl
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vu Vinh Quang, Miêu Ất Ất, Hồ Khả, Trần Bảo Quốc...

$14.00
Hiep Khach Hanh
*Hiệp Khách Hành*
---------------
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Kiện, Châu Lợi, Chương Diễm Mẫn...

$24.50
Van Gia Truyen Thuyet
Vạn Gia Truyền Thuyết Phim Cũ
The Vixen's Tale
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Liêu Trai, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Đặng Tùy Văn, Lâm Khiết Anh, Ngô Đạt Dung...

$14.00
Than Y Hiep Lu
*Thần Y Hiệp Lử* 
The Magnificent Healer
Item Description: Total 15 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do AVT thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Triệu Văn Trác, Giả Tịnh Văn, Trương Thiết Lâm, Lưu Tuyết Hoa, Cao Viên Viên, Động Hiếu Yến...

$23.00
Thieu Nien Thua Tuong
*Thiếu Niên Thừa Tướng* 
The Young Prime Minister Little Kam Law
Item Description: Total 11 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do AVT thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Lương Vĩ, Hồng Hân, Tào Tuấn, Phù Nghệ Vị, Tạ Miêu, Triệu Nghị...

$17.00
Per Page      101 - 120 of 122