Tình Cảm

Sort By:  
Giac Mong Dep

*Giấc Mộng Đẹp*

English Title: Good Dream

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Starring: Trương Thần Quang, Bạch Băng Băng, Long Thiệu Hoa, Hương Minh Khiết, Vương Trung Bình, Châu Tư Khiết, Giang Hồng Ân....

$23.00
Say Me Trai Phieu Vang

*Say Mê Trái Phiếu Vàng*

English Title: "Wanton & Luxurious Living"

Item Description: Total 16 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 Starring: Trần Hào, Hồ Khã, La Hải Quỳnh, Hà Tái Phi, Trưu Phong, Vu Hòa Vĩ, Vu Binh....

$24.50
Yen Song Phi

* Yến Song Phi *

English Title:  "Two Flying Swallows"

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tiêu Tường, Trần Tuấn Sanh, Lâm Kiện Hoa, Từ Thiện Ni, Thi Vũ, Trần Sa Lợi......

$18.50
Me Chong Nang Dau

* Mẹ Chồng Nàng Dâu *(phim củ)

English Title:  "The In Laws"

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội Vui, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Phan Nghinh Tử, Lâm Thúy, Khương Hậu Nhiệm, Bách Băng Băng, Trịnh Á Quân, Lâm Tú Quân...

$15.50
Xa Mai Thien Duong

*Xa Mãi Thiên Đường*

English Title:  "Little Chinese Overseas"

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Từ Bách Hủy, Tạ Thủ, Tôn Thanh Thanh...

$12.50
Kiep Cam Ca

*Kiếp Cầm Ca*

English Title:  "Queen Singer of The Time"

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Phan Nghinh Tử, Khương Hậu Nhiệm, Châu Thiệu Đông, Mộ Tư Thành, Lâm Tú Quân, Trương Thần Quang...

$20.00
Nua Doi Duyen Phan

*Nữa Đời Duyên Phận*

English Title:  "One Love One Life"

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Lam Khiet Anh,Quang Thanh Hoang

$20.00
Yen Vu Hong Tran

*Yên Vũ Hồng Trần*

English Title:  "Yen Yu Hwong Chun"

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trương Bội Hoa, Trương Dư, Tôn Hưng, Lưu Mỹ Quyên, Trần Minh Chân.....

$17.00
Em Nhu Mot Ang May

*Em Như Một Áng Mây* Phim Cũ

English Title:  "I am a Patch of Cloud"

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tần Hán, Tống Giang Linh, Quan Vịnh Hà, Trương Quốc Lập...

$15.50
Canh Chim Hy Vong

*Cánh Chim Hy Vọng* Phim Cũ

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tăng Hoa Thiện, Lý Chi Kỳ, Dư Thiện Ni, Trần Ngọc Mai, Tôn Hưng...

$20.00
Ban Tay Dinh Menh
*Bàn Tay Định Mệnh* Phim Cũ
Cross-Line Palm
Item Description: Total 15 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Nhạc Linh, Mã Nhu Phong, Ông Gia Minh, Vương Thục Quyên...

$23.00
Thien Than Tuyet
Thiên Thần Tuyết
English Title: Snow Angle
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm , do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Toro Quách Vi Quân, Vương Vũ Tiệp

$14.00
Hoa Trinh Nu
*Hoa Trinh Nữ* Phim Cũ
The Mijnoga
Item Description: Total 06 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Lưu Thụy Kỳ, Châu Thiệu Đông, Trương Bội Hoa, Lý Liệt...

$9.50
Nguoi Dan Ba Trong Thap
*Người Đàn Bà Trong Tháp* Phim Cũ
Lady in the Tower
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tống Giang Linh, Nhi Đông Thang, Ôn Lệ Tinh, Trần Sa Lợi, Thôi Hạo Thiên...

$14.50
Tu Thien Kim
*Tứ Thiên Kim* Phim Cũ
The Four Daughter
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Nhạc Linh, Thang Chí Vi, Quỉ Á Lôi, Giang Minh, Giã Tịnh Văn...

$20.00
Tinh Ngo Da Quen
*Tình Ngỡ Đã Quên*
Hi My Sweeheart
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: La Chí Tường, Dương Thừa Lâm, Lý Uy...

$14.00
Anh Da Yeu Em
*Anh Đã Yêu Em*
Down with Love
Item Description: Total 11 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Ngô Thừa Húc, Trương Hân Kiệt, Tiểu Tiểu Bân, Ella (S.H.E)...

$17.00
Soi Dem
Sói Đêm*
The Shadow Fox
Item Description: Total 10 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Đường Du Hồng, Tạ Quân Hào, Triệu Tử Huệ, Lữ Tụng Hiền...

$15.50
Mot Thoi De Nho

*Một Thời Để Nhớ*

 

English Title:  "The Best Time!"

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Tôn Lê, Tạ Quân Hào, Đặng Vu Hùng, Cao Vân Tường, Hà Tái Phi, Vương Thi Quỳ...
$12.50
Tinh Mau Tu

*Tình Mẫu Tử*

English Title:  "Mama, love me again please!"

Item Description: Total 06 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Điềm Nữu, Chung Trấn Đào, Tần Hải Lộ, Lữ Nhất, Đão Đại Địa...
$9.50
Per Page      61 - 80 of 83